Ò-chiu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
澳洲聯邦
Commonwealth of Australia
澳洲 旗仔
國旗
澳洲 國徽
國徽
國歌: Advance Australia Fair
"向前美麗的澳洲"
Australia (orthographic projection).svg
首都 Canberra
上大 siâⁿ-chhī Sydney
官方語言
承認的國家語言 英語
政府 聯邦議會制君主立憲
• 國王
Charles 3世
• 總督
David Hurley
• 總理
Anthony Albanese
立法機構 聯邦議會
• 上院
元老院
• 下院
代議院
面積
• Lóng-chóng
7,692,024 km2 (2,969,907 sq mi) (地 6 名)
• 水域 (%)
1.79
人口
• 2021 年估計
Neutral increase 23,401,892 (地 53 名)
• 2016 年 普查
23,401,892
• 密度
3.4/km2 (8.8/sq mi) (地 192 名)
GDP (PPP) 2021 年 股價
• 攏總
Increase $1.427萬億 (地 19 名)
• 平均
Increase $55,492 (地 22 名)
GDP (盟義) 2021 年 股價
• 攏總
Increase $1.611萬億 (地 13 名)
• 平均
Increase $62,619 (地 9 名)
Gini (2018 年) Positive decrease 32.5
 ͘ 地 16 名
HDI (2019 年) Increase 0.944
真高 ͘ 地 8 名
貨幣 澳洲dollar ($) (AUD)
時區 UTC+8; +9.5; +10
• 夏時間 (DST)
UTC+8; +9.5; +10; +10.5; +11
時間格式 dd/mm/yyyy
yyyy-mm-dd
開車方向
電話區號 +61
ISO 3166代號 AU
上等domain .au

澳洲 (Ò-chiu) (澳洲,英語: Australia), () (thang) (kiò) (chò)阿史都拉力壓 (O͘-sú-to-lá-lí-ah) (オーストラリア),嘛 (pat)濠洲 (Hô-chiu) (豪洲/濠洲)[1]濠太剌利 (Hô-thài-la̍t-lī) (濠太剌利) 抑是 (ia̍h-sī)澳大利亞 (Ò-tāi-lī-a) (澳大利亞),全名 (choân-miâ)Australia聯邦 (Liân-pang)/澳大利亞聯邦 (Commonwealth of Australia), () (chôan)世界土地 (thó͘-tē)面積 (bīn-chek) ()6 (tōa) (ê)國家 (kok-ka) (i)嘛是大洋洲 (Tāi-iûⁿ-chiu)上大 (siāng-tōa)的國家。澳洲本身 (pún-sin)地球 (tē-kiû) (téng)土地面積二世 (siōng-sè)的1 ()陸地 (lio̍k-tē) ()澳洲的東南方 (tang-lâm-hong)New Zealand北爿 (pak-pêng)3 (ê)國家是Papua New Guinea印尼 (Ìn-nî) (kah) (Tang)Timor。 "Australia" 織的 (chit-ê)英文 (Eng-bûn)單詞 (tan-sû)源頭 (gôan-thâu)Latin ()的 "terra australis incognita" (猶未 (iá-bōe)了解 (liáu-kái)南方 (lâm-hong)大陸 (tāi-lio̍k))

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

佇50000 () (chêng),澳大利亞織的所在 (só͘-chāi) (to̍h) (ū)人類 (jîn-lūi)活動 (o̍ah-tōng)跤跡 (kha-liah)這陣 (chit-chūn)當代 (tng-tē)遐的 (hia-ê)原住民 (gôan-chū-bîn)祖先 (chó͘-sian)就是 (to̍h-sī) (ùi)東南亞 (Tang-lâm-a)搬徙 (poaⁿ-sóa)過來的 (kòe--lâi-ê)歐洲 (Au-chiu) (lâng)到甲 (kàu-kah)17世紀 (sè-kí) (chiah)發現 (hoat-hiān) (chit)大陸。 1770年,英國 (Eng-kok)宣佈 (soan-pò͘)開始 (khai-sí) (tùi)澳大利亞行駛 (hêng-sú)主權 (chú-kôan), 1788年了後 (liáu-āu),澳大利亞正式 (chèng-sek)成做 (chiâⁿ-chòe)英國的流放地 (liû-hòng-tē) (penal colony)。

1901年,澳大利亞成做英國的聯邦抑是 (a̍h-sī) (kóng)號做 (hō-chòe)自治 (chū-tī)領土 (léng-thó͘) (sǹg)獨立 (to̍k-li̍p) (ah) (不過 (put-kò)實際 (si̍t-chè) (siōng)並無 (pēng-bô)完全 (ôan-chôan)獨立)。

現此時 (Hiān-chú-sî)的澳大利亞是君主 (kun-chú)立憲 (li̍p-hiàn) (chè)的國家, " 君子 (kun-chú) " 就是國家元首 (gôan-siú)根據 (Kun-kù)澳大利亞的法律 (hoat-lu̍t), "英國君子" 就是澳洲的君主。 1999年,澳大利亞舉行 (kú-hêng)全民 (chôan-bîn)公決 (kong-koat) (iōng)共和 (kiōng-hô)體制 (thé-chè)取代 (chhú-tāi)女皇 (lú-hông)提案 (thê-àn) (siū)否決 (hó͘-koat)

政治 (Chèng-tī)[edit]

英國女王 (lú-ông)是澳大利亞聯邦的國家元首,總督 (chóng-tok)是女王的代表 (tāi-piáu)不而 (Put-jî)事實 (sū-si̍t)上 "君主" 旨是 (chí-sī)1 (chióng)象徵 (siōng-tin)。國家的行政 (hêng-chèng)權力 (kôan-le̍k) ()內閣 (Lōe-koh)控制 (khòng-chè)總理 (chóng-lí)是內閣的領導人 (léng-tō-lâng)總理一般 (it-poaⁿ) (lâi)講就是眾議院 (Chiòng-gī-īⁿ)多數黨 (to-sò͘-tóng)領袖 (léng-siù)

聯邦議會 (gī-hōe)由2个議院 (gī-īⁿ)組成 (cho͘-sêng) : 眾議院 (150 (se̍k)) 佮參議院 (Chham-gī-īⁿ) (76席)。 2个議院每逢 (múi-hông)3年舉行1 (pái) (sóan)kí。

澳洲政黨 (chèng-tóng)[edit]

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]

As-map.png

Australia全國 (chôan-kok)分做 (pun-chòe)6个 (chiu), 3个領土 (kap)7个海外 (hái-goā)領土。

(Chiu)[edit]

領土[edit]

海外領土[edit]

主要 (Chú-iàu)城市 (siâⁿ-chhī)[edit]

地理 (Tē-lí)[edit]

澳大利亞國內 (kok-lāi)大多數 (tōa-to-sò͘)的所在是沙漠 (soa-bo̍k)或者 (he̍k-chiá)半沙漠 (pòaⁿ-soa-bo̍k)地帶 (tē-tài) (沙漠 (chiàm)40%)。國家的東南部 (tang-lâm-pō͘)西南部 (sai-lâm-pō͘) (sio̍k)溫帶 (Un-tài)氣候 (khì-hāu)頭質 (thô͘-chit) (khah) (pûi); 北部 (pak-pō͘)所在是熱帶 (Jia̍t-tài)氣候, 1 (pòaⁿ)熱帶雨林 (ú-nâ) (koh)1半是草原 (chháu-gôan); 東北部 (tang-pak-pō͘)有1个全世界上大 (siōng-tōa)珊瑚礁 (san-ô͘-chiau): 大堡礁 (Tāi-pó-ta) (Great Barrier Reef; 大堡礁)

經濟 (Keng-chè)[edit]

澳大利亞是1个 (chiâⁿ)繁榮 (hôan-êng)西式 (se-sek)混合型 (hūn-ha̍p-hêng)經濟的國家,人均 (jîn-kun)GDP歐洲樹袋 (sù-tāi)經濟體 (keng-chè-thé)與地 (ū-tè) ()最近 (Chòe-kīn)這站 (chit-chām),澳大利亞的經濟受著 (siū-tio̍h)全球 (chôan-kiû)經濟落軟 (lo̍h-nńg)影響 (éng-hiáng)原仔 (ôan-á)放慢 (pàng-bān)增長 (cheng-tióng)速度 (sok-tō͘)

人口 (Jîn-kháu)[edit]

澳大利亞大多數國民 (kok-bîn)的祖先是19, 20世紀的時期 (sî-kî)移民 (î-bîn)過來 (kòe--lâi)英國人 (Eng-kok-lâng) (Che)以外 (í-gōa),閣有1 (kóa)希臘 (Hi-lia̍p)Italia (kah)亞洲 (A-chiu)國家的移民搬來 (poaⁿ-lâi) (chia) (tòa)原住民占的比例 (pí-lē) () (kàu)1%。 (Chham)真濟 (chin-chōe)發達 (hoat-ta̍t)國家相常 (sio-siông),人口老化 (ló-hòa)問題 (būn-tôe)原仔困擾 (khùn-jiáu) (tio̍h)澳大利亞。

澳大利亞的通用語 (thong-iōng-gí)英語 (Eng-gí)。 1寡仔 (kóa-á)原住民到今 (kàu-taⁿ)猶原 (iu-gôan)保留 (pó-liû) (in)族語 (cho̍k-gí)。移民族群 (cho̍k-kûn)的第2 (tāi)往往 (óng-óng)會曉 (ē-hiáng)母語 (bú-gí)佮英語。

宗教 (Chong-kàu)[edit]

佇澳大利亞,普略 (phó͘-lio̍k)有7,8 (siâⁿ)的國民信奉 (sìn-hōng)天主教 (Thian-chú-kàu)抑是新教 (Sin-kàu)

文化 (Bûn-hòa)[edit]

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. (Tân)清中 (Chheng-tiong) (1927-07) 世界 (Sè-kài)地一 (Tē-it). 芥菜 (Kòa-chhài)chí.

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]