Hoat-kok

From Lohankhapedia
(Redirected from 法國)
Jump to navigation Jump to search
佛蘭西共和國
République française
法國 國徽
國徽
書句: Liberté, égalité, fraternité
"自由,平等,博愛"
國歌: La Marseillaise
EU-France.svg
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
巴里
官方語言 法語
承認的國家語言 法語
政府 單一制半總統制共和國
• 總統
Emmanuel Macron
• 總理
Élisabeth Borne
立法機構 國會
• 上院
元老院
• 下院
國民議會
面積
• Lóng-chóng
640,679 km2 (247,368 sq mi) (地 42 名)
• 水域 (%)
0.86
人口
• 2021 年估計
Neutral increase 67,413,000 (地 20 名)
• 密度
116/km2 (300.4/sq mi) (地 89 名)
GDP (PPP) 2021 年 股價
• 攏總
Increase$3.232萬億 (地 9 名)
• 平均
Increase$49,492 (地 25 名)
GDP (盟義) 2021 年 股價
• 攏總
Increase$2.938萬億 (地 7 名)
• 平均
Increase$44,995 (地 24 名)
Gini (2019 年) Negative increase 29.2
HDI (2019 年) Increase 0.901
真高 ͘ 地 26 名
貨幣 Euro (€) (EUR)
時區 UTC+1 (CET)
• 夏時間 (DST)
UTC+2 (CEST)
時間格式 dd/mm/yyyy (AD)
相用電源 230 V–50 Hz
開車方向
電話區號 +33
ISO 3166代號 FR
上等domain .fr

法國 (Hoat-kok) (法國,法語 (Hoat-gú): République française),也是 (iā-sī)叫做 (kiò-chò)佛蘭西 (Hu̍t-lân-se)/佛蘭西 (Pu̍t-lân-se) (佛蘭西),西仔國 (Se-á-kok) (西仔國) (kap)法蘭西 (Hoat-lân-se) (法蘭西), ()歐洲 (Au-chiu)西爿 (sai-pêng) (ê)共和國 (kiōng-hô-kok) (I)厝邊 (chhù-piⁿ) (ū)白耳義 (Pe̍k-ní-gī)Luxembourg德國 (Tek-kok)瑞西 (Sūi-se)以大利 (Í-tāi-lī)MonacoAndorra,佮西班牙 (Se-pan-gâ)。法國是歐洲聯盟 (Liân-bêng)發起 (hoat-khí)會員 (hōe-oân)的1 (ê); 有 (iōng)euro。伊 ()NATO聯合國 (Liân-ha̍p-kok)安全 (An-chôan)理事會 (Lí-sū-hōe)的會員。法國有核子 (he̍k-chú)武器 (bú-khì)

地理 (Tē-lí)[edit]

衛星圖

法國面積 (bīn-chek)550,000 km²,是西 (se)歐洲 (siōng) (toā)國家 (kok-ka)。伊編仔 (piⁿ--á)北海 (Pak-hái)英國 (Eng-kok)海峽 (hái-kiap) (法語 (Hoat-gí): La Manche手阮 (chhiú-ńg)),大西洋 (Tāi-se-iûⁿ),佮地中海 (Tē-tiong-hái); 海岸 (hái-hoāⁿ)攏總 (lóng-chóng)是3,427公里 (kong-lí) (tn̂g)

除了 (Tî-liáu)東北爿 (tang-pak-pêng)部分 (pō͘-hūn),法國的邊界 (piⁿ-kài)主要 (chú-iàu)天然 (thian-jiân)界線 (kài-soàⁿ)南爿 (Lâm-pêng)Pyrénées山脈 (soaⁿ-me̍h) ()法國佮西班牙分開 (hun-khui)東爿 (Tang-pêng)AlpesJura山脈是伊佮以大利以及 (í-ki̍p)瑞西自然 (chū-jiân)邊界。

法國上長的 ()Loire () (tùi)東南部 (tang-lâm-pō͘)的Ardèche (khu) (lâu) (khì)西爿的大西洋Loire河有1,020公里長; 伊117,000 km²的流域 (liû-he̍k)超過 (chhiau-kòe)法國面積的五分之一 (gō͘-hun-chi-it)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

()現時 (hiān-sî)法國 (só͘)發現 (hoat-hiān) (siāng) (kó͘)人類 (jîn-lūi)大約 (tāi-iok)存在 (chûn-chāi)佇1,800,000 () (chêng)

佇前600年,Ionia (lâng)地中海建立 (kiàn-li̍p)城市 (siâⁿ-chhī)唐氏 (Tông-sī)Gallia人進入 (chìn-ji̍p) (liáu)法國。

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: France