Bián-tiān

From Lohankhapedia
(Redirected from 緬甸)
Jump to navigation Jump to search
緬甸聯邦共和國
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
緬甸 旗仔
國旗
緬甸 國徽
國徽
國歌: ကမ္ဘာမကျေ
"一直到世界的終結"
Location Burma (Myanmar) ASEAN.svg
首都 Naypyidaw
上大 siâⁿ-chhī Yangon
官方語言 緬甸語
承認的地方語言
政府 單一制議會制共和國
• 總統
Myint Swe (事理)
• 總理
Min Aung Hlaing (兼任國家行政評議會議長)
• 副總理
梳Win (兼任國家行政評議會副議長)
立法機構 聯邦議會
• 上院
民族代表施
• 下院
人民代表施
面積
• Lóng-chóng
676,578 km2 (261,228 sq mi) (地 39 名)
• 水域 (%)
3.06
人口
• 2017 年 普查
53,582,855 (地 26 名)
• 密度
76/km2 (196.8/sq mi) (地 125 名)
GDP (PPP) 2021 年 股價
• 攏總
Decrease$258 cha̍p-ek (地 63 名)
• 平均
Decrease$4,830 (地 142 名)
GDP (盟義) 2021 年 股價
• 攏總
Decrease$78 cha̍p-ek (地 71 名)
• 平均
Decrease$1,422 (地 160 名)
Gini (2017 年) Positive decrease 30.7
HDI (2019 年) Decrease 0.583
 ͘ 地 147 名
貨幣 緬甸kyat (K) (MMK)
時區 UTC+06:30 (MMT)
開車方向
電話區號 +95
ISO 3166代號 MM
上等domain .mm

緬甸 (Bián-tiān)[1] (緬甸),全稱 (choân-chheng)緬甸聯邦 (Liân-pang)共和國 (Kiōng-hô-kok) (緬甸語 (Bián-tiān-gí): ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်), ()1 (ê)東南亞 (Tang-lâm-a)國家 (kok-ka)Myanmar緬甸語 (ê)國名 (kok-miâ), 1989 ()進前 (chìn-chêng) (kiò)Burma

地理 (Tē-lí)[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]

MyanmarNumbered.png

分區 (Hun-khu): Ayeyarwady (1), Bago (2), Magway (3), Mandalay (4), Sagaing (5), Tanintharyi (6),Yangon (7)。

(Chiu): (Chin)周 (8), Kachin周 (9), Kayin周 (10), Kayah周 (11), Mon周 (12), Rakhine周 (13), Shan周 (14)。

簡史 (Kán-sú)[edit]

緬甸本底 (pún-té)是1个獨立 (to̍k-li̍p)王國 (ông-kok) ()1886年大英 (Tāi-eng)帝國 (Tè-kok) ()變做 (pìⁿ-chò)印度 (Ìn-tō͘)殖民地 (si̍t-bîn-tē)一部分 (chi̍t-pō͘-hūn)

日本 (Ji̍t-pún)帝國佇第二擺 (Tē-jī-pái)世界 (Sè-kài)大戰 (Tāi-chiàn) () (bat)佔領 (chiàm-niá)緬甸。

1948年獨立,成立 (sêng-li̍p)緬甸聯盟 (Liân-bêng)實施 (si̍t-si)民主 (bîn-chú)政治 (chèng-tī)。1962年 (Ne)Win將軍 (chiong-kun)chhôaⁿ (koân) (chò)頭人 (thâu-lâng)26 (tang)

軍事 (Kun-sū)政權 (chèng-koân)捌佇1990年 (pān)選舉 (soán-kí)毋過 (m̄-koh)因為 (in-ūi)民主陣營 (tīn-iâⁿ) (toā)勝利 (sèng-lī)軍方 (kun-hong)取消 (chhú-siau)選舉結果 (kiat-kó)

政治[edit]

Aung (San)Suu Kyi等人 (téng-jîn)國家民主同盟 (Tông-bêng)佇1990年的選舉大 (iâⁿ),毋過猶原 (iû-goân) ()提著 (the̍h-tio̍h)政權,民主派 (bîn-chú-phài)份子 (hūn-chú) ()受著 (siū-tio̍h)打壓 (táⁿ-ap)

社會 (Siā-hoē)[edit]

族群 (Cho̍k-kûn): Burman 68%, Shan 9%,Karen 7%, Rakhine 4%,華人 (Hoâ-jîn)3%, Mon 2%,印度人 (Ìn-tō͘-lâng)2%,其他 (kî-thaⁿ)5%

宗教 (Chong-kàu): 佛教 (Pu̍t-kàu)89%,基督教 (Ki-tok-kàu)4% (Baptist 3%,羅馬 (Lô-má)天主教 (Thian-chú-kàu)1%), Islam (kàu)4%, animist 1%,其他2%

語言 (Gí-giân): 緬甸語其他 (kî-tha)小數 (sió-sò͘)族群語言

參考 (Chham-khó)[edit]