Hô-lân

From Lohankhapedia
(Redirected from 荷蘭)
Jump to navigation Jump to search


本文指荷蘭王國的 構成國。所屬國請到 荷蘭王國; 荷蘭的地帶請到 荷蘭 (地帶).
荷蘭
Nederland
荷蘭 旗仔
國旗
荷蘭 國徽
國徽
書句: Je maintiendrai
"堅持不害"
國歌: Wilhelmus
EU-Netherlands.svg
地位 荷蘭王國構成國
首都 Amsterdam (法定)
Den Haag (實際)
上大 siâⁿ-chhī Amsterdam
官方語言 荷蘭語
政府 單一制議會制君主立憲
• 國王
Willem-Alexander
• 首相
Mark Rutte
立法機構 國會
• 上院
第一院
• 下院
第二院
面積
• Lóng-chóng
41,865 km2 (16,164 sq mi) (地 131 名)
• 水域 (%)
18.41
人口
• 2021 年估計
Neutral increase17,672,200 (地 67 名)
• 2011 年 普查
16,655,799
• 密度
423/km2 (1,095.6/sq mi) (地 16 名)
GDP (PPP) 2021 年 股價
• 攏總
Increase$1.055調 (地 17 名)
• 平均
Increase$60,461 (地 11 名)
GDP (盟義) 2021 年 股價
• 攏總
Increase$1.012調 (地 17 名)
• 平均
Increase$58,003 (地 12 名)
Gini (2020 年) Negative increase 27.5
HDI (2019 年) Increase 0.944
真高 ͘ 地 8 名
貨幣 本土: Euro (€) (EUR)
Caribe荷蘭: 美金 ($) (USD)
時區 本土: UTC+1 (CET)
Caribe荷蘭: UTC−4 (AST)
• 夏時間 (DST)
本土: UTC+2 (CEST)
Caribe荷蘭: UTC−4 (AST)
時間格式 dd-mm-yyyy
相用電源 230 V–50 Hz
開車方向 正手爿
電話區號 本土: +31
Caribe荷蘭: +599
ISO 3166代號 NL
上等domain .nl

荷蘭 (Hô-lân)(荷蘭[1] / 和蘭[2]荷蘭語: Nederland, ì-sù: "Kē-tē") (ah)阿蘭 (O-lân) (荷蘭)[3] ()君主 (kun-chú)立憲 (li̍p-hiàn)國家 (kok-ka)荷蘭王國 (Ông-kok) (Koninkrijk der Nederlanden)-- (ê)構成國 (kò͘-sêng-kok)。 "低地 (Kē-tē)國家" (Low Countries/Benelux) 的1份子 (hūn-chú) (I) ()西北 (sai-pak)歐洲 (Au-chiu) (kap) (Pak) (Hái)白耳義 (Pe̍k-ní-gī)德國 (Tek-kok)相連 (sio-liâm)

荷蘭包括 (pau-koat)荷蘭; 因為 (in-ūi)荷蘭是古早 (kó͘-chá)O (lân)7 (Séng)聯合 (Liân-ha̍p) (1581 () (kàu)1795年) 的經濟 (keng-chè)領頭 (niá-thâu)的省,所以 (só͘-í) (lâng)定定 (tiāⁿ-tiāⁿ) ()Nederland佮荷蘭 (lām)做伙 (chò-hóe); (taⁿ)實在 (sı̍t-chāi)荷蘭是荷蘭的2 (ê)省: 北荷蘭 (Lâm)荷蘭

荷蘭是歐洲聯盟 (Liân-bêng)會員 (hōe-ôan)國家, () (ū) (iōng)euro

荷蘭佇17世紀 (sè-kì)有捌 (ū-bat)統治 (thóng-tī)台灣 (Tâi-oân)

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]

參考 (Chham-khó): 阿蘭的省

荷蘭 (hun) (chò)12个省。

註解 (Chù-kái)[edit]

  1. John Macgowan (1883). "Holland". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect. 大荷蘭國Tāi Hô-lân Kok 
  2. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "hô-lân 和蘭". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí). 2. p. 828. 
  3. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "o-lân 荷蘭". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí). 1. p. 160.