Lō͘-se-a-gí

From Lohankhapedia
(Redirected from 露西亞語)
Jump to navigation Jump to search
露西亞語
русский язык
發音 [ˈruskʲɪj jɪˈzɨk]
源自國家 露西亞等等國家
母語 使用者 150百萬 (2012)
語系
早期形式
文字系統 Kyril字
官方地位
官方語言
語言代碼
ISO 639-1 ru
ISO 639-2 rus
ISO 639-3 rus
Glottolog russ1263
Linguasphere 53-AAA-ea < 53-AAA-e
(varieties: 53-AAA-eaa都53-AAA-eat)
Idioma ruso.PNG
Areas where Russian is the majority language (medium blue) or a minority language (light blue)
Russian language status and proficiency in the World.svg
States where Russian is an official language (dark blue) or spoken as a first or second language by 30% or more of the population (teal)

露西亞語 (Lō͘-se-a-gí) (露西亞語,русский язык), (ia̍h) (kiò)俄羅斯語 (Gô-lô-su-gí) (俄羅斯語),俄語 (Gô-gí) (俄語),露語 (Lō͘-gí) (露語), ()Slav語族 (gí-cho̍k)內面 (lāi-bīn)使用者 (sú-iōng-chiá)上濟 (siōng-chē) (ê)一个 (chi̍t-ê)分支 (hun-ki)。露西亞語是大約 (tāi-iok)1 (ek)6400 (bān) (lâng)第一 (tē-it)語言 (gí-giân) ()露西亞 (Lō͘-se-a)聯合國 (Liân-ha̍p-kok) (chham)露西亞附近 (hù-kīn)一寡 (chi̍t-kóa)國家 (kok-ka)官方 (koaⁿ-hong)語言

露西亞語屬於 (sio̍k-û)印歐 (Ìn-Au)語系 (gí-hē)內面的 (Tang)Slav語支 (gí-chi)書寫 (Su-siá)時陣 (sî-chūn)使用 (sú-iōng)露西亞字母 (jī-bó),是一種 (chi̍t-chióng)Kyril ()

現代 (Hiān-tāi)露西亞字母[edit]

詳細請看: 露西亞語的字母
А
/a/
Б
/b/
В
/v/
Г
/g/
Д
/d/
Е
/je/
Ё
/jo/
Ж
/ʐ/
З
/z/
И
/伊/
Й
/j/
К
/k/
Л
/ɫ/
М
/m/
Н
/n/
О
/o/
П
/p/
Р
/r/
С
/s/
Т
/t/
У
/烏/
Ф
/f/
Х
/x/
Ц
/t͡s/
Ч
/t͡ɕ/
Ш
/ʂ/
Щ
/ɕɕ/
Ъ
/-/
Ы
[ɨ]
Ь
/◌ʲ/
Э
/e/
Ю
/ju/
Я
/ja/

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]