Sng-hòa a-lú-mih

From Lohankhapedia
(Redirected from Aluminum oxide)
Jump to navigation Jump to search
酸化a-lú-mih
Corundum-3D-balls.png
Aluminium oxide2.jpg
識別號
3D model (JSmol)
ChemSpider
RTECS number BD120000
UNII
性質
Al2O3
Mole質量 101.96 g͘mol−1
外貌 白色固體
氣味 無味
密度 3.987g/cm3
熔點 2,072 °C (3,762 °F; 2,345 K)[1]
沸點 2,977 °C (5,391 °F; 3,250 K)[2]
未溶解
溶解度 diethyl etherni̍h未iûn改
ethanolni̍h食用尚未溶解
log P 0.31860[3]
磁化率 (&之;)
−37.0×10−6 cm3/mol
熱傳島率 30 W͘m−1͘K−1[4]
nω=1.768–1.772
nε=1.760–1.763
Birefringence 0.008
構造
TrigonalhR30space group = R3c, No。 167
a = 478.5 pm, c = 1299.1 pm
octahedral
熱化學
50.92 J͘mol−1͘K−1[5]
−1675.7 kJ/mol[5]
藥理學
D10AX04 (WHO)
危險
無開列
NFPA 704
Flammability code 0: Will not burn. E.g., waterHealth code 1: Exposure would cause irritation but only minor residual injury. E.g., turpentineReactivity code 0: Normally stable, even under fire exposure conditions, and is not reactive with water. E.g., liquid nitrogenSpecial hazards (white): no codeNFPA 704 four-colored diamond
0
1
0
引火點 無燃性
美國健鋒被曝制限 (NIOSH):
PEL (會通過)
OSHA 15 mg/m3 (Total Dust)
OSHA 5 mg/m3 (Respirable Fraction)
ACGIH/TLV 10 mg/m3
REL (崔戰)
[6]
IDLH (即時危險)
N.D.[6]
關連化合物
其他 陰離子
水酸化a-lú-mih
其他 陽離子
三酸化硼素
酸化gallium
酸化indium
酸化thallium
除了特別指出,資料是根據物質的標準狀態 (佇25 °C [77 °F ], 100 kPa).
☑Y 查政 (☑Y☒N 是啥 ?)
Infobox 參照

酸化 (Sng-hoà)a-lú-mih (酸化--) ()輕銀 (kheng-gîn) (kap)酸素 (sng-sò͘) (ê)化合物 (hòa-ha̍p-bu̍t)化學式 (hòa-ha̍k-sek)Al2O3 ()礦業 (khòng-gia̍p)陶瓷 (tô-chû),佮材料 (châi-liāu)科學 (kho-ha̍k)遮的 (chia-ê)團體 (thoân-thé) ()定定 (tiāⁿ-tiāⁿ) ()叫做 (kiò-chò)alumina

性質 (Sèng-chit)[edit]

Aluminium oxide in its powdered form.
Hún-lia̍p-á khoán ê sng-hòa a-lú-mih.

Al2O3 (chi̍t) (chióng)絕緣體 (choa̍t-iân-thé)總是 (chóng-sī) (ū)相對 (siong-tùi) (khah) (koân)熱傳倒性 (jia̍t-thoân-tó-sèng) (30 Wm−1K−1).[4]

參照 (Chham-chiàu)[edit]

  1. Patnaik, P. (2002). Handbook of Inorganic Chemicals. McGraw-Hill. ISBN 0-07-049439-8. 
  2. Raymond C. Rowe; Paul J. Sheskey; Marian E. Quinn (2009). "Adipic acid". Handbook of Pharmaceutical Excipients. Pharmaceutical Press. pp. 11–12. ISBN 978-0-85369-792-3. 
  3. "Aluminum oxide_msds". 
  4. 4.0 4.1 Material Properties Data: Alumina (Aluminum Oxide) Archived 2010-04-01 at the Wayback Machine.。 Makeitfrom.com。 Retrieved on 2013-04-17.
  5. 5.0 5.1 Zumdahl, Steven S. (2009). Chemical Principles 6th Ed. Houghton Mifflin Company. ISBN 0-618-94690-X. 
  6. 6.0 6.1 "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards #0021". National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).