Andorra

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Andorra公國
Principat d'Andorra
Flag of Andorra.svg Coat of arms of Andorra.svg
國旗 文章
書句: Virtus Unita Fortior
United virtue is stronger
國歌: El Gran Carlemany
The Great Charlemagne
自然地理
(實際控制地區)
Andorra 的所在
Andorra 的所在。
首都 Andorra拉Vella
上大城市 capital
面積
  • 國土面積: 467.63 km² 排世界第179th 名
時區 UTC+1

(夏令時: UTC+2)

人民生活
官方語言 Catalunya語a
人口
  • 總人口: 85,470 人 2014 年 估計

2014 年 普查

  • 人口密度: 179.8 人/km2 2014 年 ,排世界第 71st 名
族群 49% Andorran
24.6% Spanish
14.3% Portuguese
3.9% French
8.2% others
人民號名 Andorran
政治文化
政治制度 Unitary parliamentary Semi-Elective diarchy
領導人
經濟實力
貨幣單位 Eurod (EUR)
Gini係數 27.21(2003 年)
GDP (名義上的) $4.510 billion[1] (2008 年)
平均GDP (名義上的) $53,383[2] (2008 年)
HDI 0.845 (2014 年)
國家資料
網域名稱縮寫 .ade
國際電話區號 +376

Andorra公國 (Kong-kok) (Catalunya (): Principat d'Andorra) ()歐洲 (Au-chiu)西南爿 (sai-lâm-pêng) (ê)1 (ê) (chiâⁿ) ()公國 ("頭人 (thâu-lâng) (kok)"), (khiā) ()Pirineo山龍 (Soaⁿ-lêng) (giap)法國 (Hoat-kok) (kap)西班牙 (Se-pan-gâ)中間 (tiong-kan)。 Andorra往過 (éng-koè)孤立 (ko͘-li̍p) (taⁿ)現在 (hiān-chāi)因為 (in-ūi)觀光 (koan-kong)金融 (kim-iông)發達起來 (hoat-ta̍t--khí-lâi) (ke) (chin)煩華 (hoân-hoâ)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

Andorra map.png

Andorra ()Europa聯盟 (Liân-bêng)會員國 (hoē-oân-kok)毋過 (m̄-koh) (ū)特殊 (te̍k-sû)經濟 (keng-chè)關係 (koan-hē)

地理 (Tē-lí)[edit]

衛星圖

Andorra的地形 (tē-hêng) (khah) (chē) (koân) (soaⁿ)平均懸 (pêng-kin-koân)有1,996 m, (siāng) (koân) (kàu)2,946 m。有3个山谷 (soaⁿ-kok)其中 (kî-tiong)2个 (ha̍p) (chò)第3个。 Valira ()的水 (tùi) (hia) (lâu) (khì) (kah)西班牙。

溫帶 (Un-tài) (hêng)氣候 (khì-hāu),毋過因為佇海拔 (hái-poa̍t)較權的所在 (só͘-chāi)寒天 (koâⁿ-thiⁿ) (seh)比較 (pí-kàu) (khah)濟,熱人 (joa̍h--lâng) ()涼淡薄仔 (liâng--tām-po̍h-á)

行政 (Hêng-chèng)單位 (tan-ūi)[edit]

Andorra (siat)7个社里 (siā-lí)予做 (hō͘-chò)parròquies (單數 (tan-sò͘)parròquia):

經濟[edit]

農業 (Lông-gia̍p)傳統 (thoân-thóng)經濟資源 (chu-goân)。因為Andorra的土地 (thó͘-tē)干焦 (kan-na)2% 適合 (sek-ha̍p)種作 (chèng-choh) (che)主要 (chú-iàu) (chhī)精牲 (cheng-siⁿ)特別 (te̍k-pia̍t)羊仔 (iûⁿ-á)食物 (Chia̍h-mi̍h)主要是進口的 (chìn-kháu--ê)

現代 (Hiān-tāi)的經濟基礎 (ki-chhó͘)已經 (í-keng) (choán)觀工業 (koan-kong-gia̍p) (hām)金融。觀工業的生產額 (seng-sán-gia̍h) (chiàm)KSCh的80%。量其約 (Liōng-kî-iok)逐年 (ta̍k-nî)有9百萬 (pah-bān) (lâng)去遐觀光,消費 (siau-hùi)。 Andorra的 (bián) (soè)制度 (chè-tō͘) (i)的觀光建設 (kiàn-siat)特別 (siū)歡迎 (hoan-gêng)總是 (Chóng--sī)最近 (choè-kīn)幾年 (kúi-nî)繼壁 (kè-piah)法國,西班牙的經濟有較開放 (khai-hòng)戴着 (tì-tio̍h) (in)國內 (kok-lāi)的消費產品 (sán-phín) ()往過較豐沛 (phong-phài)稅金 (soè-kim)嘛有較 (),對Andorra的競爭力 (kēng-cheng-le̍k)是1个挑戰 (thiau-chiàn)

金融業 (Kim-iông-gia̍p)免稅 (bián-soè)政策 (chèng-chhek)嘛是經濟的動力 (tōng-le̍k)

製造業 (Chè-chō-gia̍p)主要生產 (seng-sán) (hun)捲芬 (kńg-hun) (cigar) 佮家具 (ka-khū)

Andorra佮Europa聯盟有特殊的經濟關係。伊的製造品 (chè-chō-phín)佇EL內部 (lāi-pō͘) (phah)進口說 (chìn-kháu-soè)農業品 (Lông-gia̍p-phín)方面 (hong-bīn) () () (kâng)

1999年進前 (chìn-chêng), Andorra (iōng)法國的franc,西班牙的peseta做伊的貨幣 (hòe-pè)。今已經 (kái)euro

社會 (Siā-hoē)[edit]

Andorra的國民 (kok-bîn)是國家人口的少數 (chió-sò͘),占33% 爾爾 (niā-niā)西班牙人 (Se-pan-gâ-lâng)占43%,葡萄牙人 (Phû-tô-gâ-lâng)占11%,法國人 (Hoat-kok-lâng)7%, (chhun)各種 (kok-chióng)外國人 (gōa-kok-lâng)占6%。

Catalunya語唯一 (î-it)官方語 (koaⁿ-hong-gí)厝邊 (Chhù-piⁿ)西班牙的Catalunya地帶 (tē-tài) (kóng)仝款 (kāng-khoán) ()西班牙語 (Se-pan-gâ-gí)法語 (Hoat-gí) (ē) (thong)

羅馬 (Lô-má)天主教 (Thian-chú-kàu)是主要的宗教 (chong-kàu)

政治 (Chèng-tī)[edit]

Andorra到甲 (kàu-kah)最近幾年 (chiah)明確 (bêng-khak) (chiōng)政治體制 (thé-chè) (pun) (chò)3芬權 (hun-koân)的制度。

1993年憲法 (hiàn-hoat)確認 (khak-jīm)Andorra是1个國會制 (kok-hōe-chè)民主 (bîn-chú)體制。國家的頭人原在 (goân-chāi)是傳統的2 (ūi)coprince,怹 (phài)代表團 (tāi-piáu-thoân)去佇Andorra。怹無取消 (chhú-siau)政府決策 (koat-chhek)權利 (koân-lī); 政府的頭人成實 (chiâⁿ-si̍t) (hoāⁿ)行政權 (hêng-chèng-koân)

簡史 (Kán-sú)[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

  1. "Andorra 2008, Departament d'estadística d'Andorra". Estadistica.ad. 26 August 2012 khòaⁿ--ê. 
  2. [1] [無效連結]