Andorra

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Andorra公國
Principat d'Andorra
Andorra 旗仔
國旗
Andorra 國徽
國徽
書句: Virtus Unita Fortior
"集張優點就會當徑加強大"
國歌: El Gran Carlemany
"偉大的Charlemagne"
Andorra in Europe (zoomed).svg
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Andorra拉Vella
官方語言 Catalunya語
政府 單一制議會制君主立憲選舉君主jī頭政治
• 共同光
Joan Enric Vives Sicília & Emmanuel Macron
• 代表
Josep Maria Mauri & Patrick Strzoda
• 首相
Xavier Espot Zamora
• 大評議會議長
Roser Suñé Pascuet
立法機構 大評議會
面積
• Lóng-chóng
467.63 km2 (180.55 sq mi) (地 178 名)
• 水域 (%)
0.26
人口
• 2020 年估計
Increase77,543 (地 203 名)
• 密度
179.8/km2 (465.7/sq mi) (地 71 名)
GDP (盟義) 2018 年 股價
• 攏總
$3.237 cha̍p-ek
• 平均
$42,035
Gini (2003 年) 27.21
HDI (2019 年) Increase 0.868
真高 ͘ 地 36 名
貨幣 Euro (€) (EUR)
時區 UTC+1 (CET)
• 夏時間 (DST)
UTC+2 (CEST)
開車方向
電話區號 +376
ISO 3166代號 AD
上等domain .ad

Andorra (漢字: 安堵拉POJ: An-tó͘-la),全名 (choân-miâ)Andorra公國 (Kong-kok) (Catalunya (): Principat d'Andorra) ()歐洲 (Au-chiu)西南爿 (sai-lâm-pêng) (ê)1 (ê) (chiâⁿ) ()公國 ("頭人 (thâu-lâng) (kok)"), (khiā) ()Pirineo山龍 (Soaⁿ-lêng) (giap)法國 (Hoat-kok) (kap)西班牙 (Se-pan-gâ)中間 (tiong-kan)。 Andorra往過 (éng-koè)孤立 (ko͘-li̍p) (taⁿ)因為 (in-ūi)觀光 (koan-kong)金融 (kim-iông)發達起來 (hoat-ta̍t--khí-lâi) (ke) (chin)煩華 (hoân-hoâ)

地理 (Tē-lí)[edit]

Andorra的地形圖

Andorra的地形 (tē-hêng) (khah) (chē) (koân) (soaⁿ)平均懸 (pêng-kin-koân) (ū)1,996 m, (siāng) (koân) (kàu)2,946 m。有3个山谷 (soaⁿ-kok)其中 (kî-tiong)2个 (ha̍p) (chò) ()3个。Valira () (chúi) (tùi) (hia) (lâu) (khì) (kah)西班牙。

溫帶 (Un-tài) (hêng)氣候 (khì-hāu)毋過 (m̄-koh)因為佇海拔 (hái-poa̍t)較權的所在 (só͘-chāi)寒天 (koâⁿ-thiⁿ) (seh)較濟,熱人 (joa̍h--lâng) ()涼淡薄仔 (liâng--tām-po̍h-á)

行政 (Hêng-chèng)單位 (tan-ūi)[edit]

Andorra (siat)7个社里 (siā-lí)號做 (hō-chò)parròquies (單數 (tan-sò͘)parròquia):

經濟 (Keng-chè)[edit]

佇Andorra,農業 (lông-gia̍p)傳統 (thoân-thóng)經濟資源 (chu-goân)。因為Andorra的土地 (thó͘-tē)干焦 (kan-na)2% 適合 (sek-ha̍p)種作 (chèng-choh) (che)主要 (chú-iàu) (chhī)精牲 (cheng-siⁿ)特別 (te̍k-pia̍t)羊仔 (iûⁿ-á)食物 (Chia̍h-mi̍h)主要是進口的 (chìn-kháu--ê)

現代 (Hiān-tāi)的經濟基礎 (ki-chhó͘)已經 (í-keng) (choán)觀工業 (koan-kong-gia̍p) (hām)金融。觀工業的生產額 (seng-sán-gia̍h) (chiàm)GDP的80%。量其約 (Liōng-kî-iok)逐年 (ta̍k-nî)有9百萬 (pah-bān) (lâng)去遐觀光,消費 (siau-hùi)。 Andorra的免稅 (bián-soè)制度 (chè-tō͘) (i)的觀光建設 (kiàn-siat)特別 (siū)歡迎 (hoan-gêng)總是 (Chóng--sī)最近 (choè-kīn)幾年 (kúi-nî)繼壁 (kè-piah)法國,西班牙的經濟有較開放 (khai-hòng)戴着 (tì-tio̍h) (in)國內 (kok-lāi)的消費產品 (sán-phín) ()往過較豐沛 (phong-phài)稅金 (soè-kim)嘛有較 (),對Andorra的競爭力 (kēng-cheng-le̍k)是1个挑戰 (thiau-chiàn)

金融業 (Kim-iông-gia̍p)的免稅政策 (chèng-chhek)嘛是經濟的動力 (tōng-le̍k)

製造業 (Chè-chō-gia̍p)主要生產 (seng-sán) (hun)捲芬 (kńg-hun) (cigar) 佮家具 (ka-khū)

Andorra佮歐盟 (Au-bêng)特殊 (te̍k-sû)的經濟關係 (koan-hē)。伊的製造品 (chè-chō-phín)佇歐盟內部 (lāi-pō͘) (bián) (phah)進口說 (chìn-kháu-soè)農業品 (Lông-gia̍p-phín)方面 (hong-bīn) () () (kâng)

1999 ()進前 (chìn-chêng), Andorra (iōng)法國的franc,西班牙的peseta做伊的貨幣 (hòe-pè)。今已經 (kái)歐元 (Au-goân)

社會 (Siā-hoē)[edit]

Andorra的國民 (kok-bîn)國家 (kok-ka)人口 (jîn-kháu)少數 (chió-sò͘),占33% 爾爾 (niā-niā)西班牙人 (Se-pan-gâ-lâng)占43%,葡萄牙人 (Phû-tô-gâ-lâng)占11%,法國人 (Hoat-kok-lâng)7%, (chhun)各種 (kok-chióng)外國人 (gōa-kok-lâng)占6%。

Catalunya語唯一 (î-it)官方語 (koaⁿ-hong-gí)厝邊 (Chhù-piⁿ)西班牙的Catalunya地帶 (tē-tài) (kóng)仝款 (kāng-khoán) ()西班牙語 (Se-pan-gâ-gí)法語 (Hoat-gí) (ē) (thong)

羅馬 (Lô-má)天主教 (Thian-chú-kàu)是主要的宗教 (chong-kàu)

政治 (Chèng-tī)[edit]

Andorra到甲 (kàu-kah)最近幾年 (chiah)明確 (bêng-khak) (chiōng)政治體制 (thé-chè) (pun) (chò)3芬權 (hun-koân)的制度。

1993年憲法 (hiàn-hoat)確認 (khak-jīm)Andorra是1个國會制 (kok-hōe-chè)民主 (bîn-chú)體制。國家的頭人原在 (goân-chāi)是傳統的2 (ūi)coprince,怹 (phài)代表團 (tāi-piáu-thoân)去佇Andorra。怹無取消 (chhú-siau)政府 (chèng-hú)決策 (koat-chhek)權利 (koân-lī); 政府的頭人成實 (chiâⁿ-si̍t) (hoāⁿ)行政權 (hêng-chèng-koân)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.