Armenia

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Armenia共和國
Հայաստանի Հանրապետություն
Flag of Armenia.svg Coat of arms of Armenia.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Armenia 的所在
Armenia 的所在。
首都 Yerevan
面積
  • 國土面積: 29,743 km² 排世界第141 名
人民生活
人口
  • 總人口: 3,018,854 人 2011 年 普查,排世界第 134 名
  • 人口密度: 101.5 人/km2 2011 年 ,排世界第 99 名
政治文化
領導人

Armenia共和國 (Kiōng-hô-kok) (Armenia (): Հայաստան; Lô-má-jī: Hayastani Hanrapetut’yun; 英語 (Eng-gí): Armenia),踮佇 (tiàm-tī)西南亞 (Sai-lâm-a) (ê)國家 (kok-ka)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]