Armenia dram

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Armenia dram
Հայկական Դրամ
100,000 Armenian dram - 2009 (obverse).jpg
100,000 Armenia dram銀票
ISO 4217
字母代碼 AMD
數字代碼 051
額面
補助單位 (較細)
 ​1100 luma (լումա)
服數 遮貨幣名字的語言無複數佮單數的區別.
紀號 Armenian dram sign.svg抑դր。
銀票
 定定用 1000֏, 2000֏, 5000֏, 10,000֏, 20,000֏, 50,000֏
 罕得用 50֏, 100֏, 500֏, 100,000֏
銀角仔
 定定用 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
 罕得用 10, 20, 50 luma, 1֏, 3֏, 5֏
統計
使用者  Armenia
 Artsakh共和國
發行
中央
銀行
Armenia中央銀行
 網站 www.cba.am
評價
通貨膨脹 2.7% (佇Armenia)
 資料 [1]
匯率過高 Artsakh共和國 Artsakh dram

Armenia dram (Armenia語: Հայկական Դրամ) ()Armenia (ê)官方 (koaⁿ-hong)貨幣 (hoè-pè)記認 (kì-jīn)是AMD。

匯率 (Hoē-lu̍t)[edit]

今的AMD的匯率
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE。com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop。com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. [1], January 2018

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]