Bêng-tiâu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
明朝的版圖。

明朝 (Bêng-tiâu) () (tùi)1368 () (kàu)1644年 (ê)一个 (chi̍t-ê)帝國 (tè-kok),是帝制 (tè-chè)中國 (Tiong-kok) ()尾二 (bé-jī) (ê)王朝 (ông-tiâu) ()元朝 (Goân-tiâu)後壁 (āu-piah),佇清朝 (Chheng-tiâu)以前 (í-chêng)第一 (Tē-it)皇帝 (hông-tè)明太祖 (Bêng-thài-chó͘) (Chu)元璋 (Goân-chiong)。明朝嘛是 (mā-sī)上尾 (siōng-bé)一个漢人 (Hàn-jîn)王朝, 1644年 (hō͘)滿洲族 (Boán-chiu-cho̍k)的清朝取代 (chhú-tāi)王位 (ông-ūi) (koh) (Lâm) (Bêng)一直 (it-ti̍t)延續 (iân-sio̍k)1662年