Bí-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
America Ha̍p-chiòng-kok
United States of America
Flag of the United States.svg Great Seal of the United States (obverse).svg
國旗 文章
書句: In God We Trust (官方,英文)
"咱信上帝"

E Pluribus Unum (傳統, Latin擬)
"合眾為It"
國歌: 星條kî
tóng-àn:Star Spangled Banner instrumental.ogg
進行曲: 永遠的星條旗
tóng-àn:The Stars and Stripes Forever - U.S. Navy Band.ogg
自然地理
(實際控制地區)
Bí-kok 的所在
Bí-kok 的所在。
首都 Washington, D.C。
上大城市 New York市
面積
  • 國土面積: 9,631,418 km² 排世界第3 名
時區 UTC-5到UTC-10

(夏令時:
UTC-4到UTC -10
)

人民生活
官方語言 英語
人口
政治文化
領導人
主要節日 獨立日
經濟實力
中央銀行 聯邦儲備銀行
貨幣單位 美金 ($) (USD)
Gini係數 40.8(2013 年)
GDP (名義上的) 174,189.25億 (2013 年)
平均GDP (名義上的) 54,596 (2013 年)
HDI 0.914 (2013 年)
國家資料
國家代號 USA
網域名稱縮寫 .us
國際電話區號 +1

美國 (Bí-kok) (漢字 (Hàn-jī): 米國ia̍h-sī美國),全名 (choân-miâ)America合眾國 (Ha̍p-chiòng-kok) (英語 (Eng-gí): United States of America, " ()美洲 (Bí-chiu) (ê)聯合 (Liân-ha̍p)齊國 (Chu-kok)") () (Pak)美洲太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)的1 (ê)聯邦 (liân-pang)共和國 (kiōng-hô-kok) (I)領土 (niá-thó͘) (tùi)東部 (tang-pō͘)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)海岸 (hái-hoāⁿ) (kàu) (kah)西部 (se-pō͘)的太平洋。北爿 (Pak-pêng)陸地 (lio̍k-tē)邊界 (piⁿ-kài) (kap)Canada相連 (sio-liâm); 南爿 (lâm-pêng)México相倚 (sio-óa)。佇西爿 (sai-pêng)海上 (hái-siōng) (hām)露西亞 (Lō͘-se-a)相拄 (sio-tú)另外 (Lēng-gōa) (koh) (ū)海外 (hái-gōa)的領土,包括 (pau-koat)Puerto RicoMidway環礁 (Khoân-chiau)Guahan。美國 (ū)50个 (chiu); 佇聯邦制度 (chè-tō͘) () (in)某種 (bó͘-chióng)程度 (thêng-tō͘)家己 (ka-kī)地方 (tē-hng)自治權 (chū-tī-koân)

地理 (Tē-lí)[edit]

(Chiap)加拿答 (Ka-ná-tah)沿海地 (Iân-hái-tē) (The Maritimes),是 (Sin)英蘭 (Eng-lân)北部 (pak-pō͘)內面 (lāi-bīn) (hâm)MaineNew Hampshire,佮Vermont; 怹 (hiòng) (lâm)工業 (kang-gia̍p)發達 (hoat-ta̍t)南部 (lâm-pō͘)新英蘭,包括MassachusettsConnecticutRhode Island.[1]

新英蘭的山地 (soaⁿ-tē) (thang) (kòe)New Jersey的北部, (thòng) (ji̍p)Pennsylvania的東部。 (Chit) ()權代 (koân-tē) () (chò)Reading Prong,有Hudson (Kang)當中 (tang-tiong) (chhiat) (khui)經過 (keng-kòe).[2]

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

上無 (Siōng-bô)佇15,000 ()以前 (í-chêng) (siōng) (chá)住民 (chū-bîn) (chio̍h)經過Siberia (lâi)北美洲比論 (Pí-lūn)其中 (kî-tiong) (chi̍t) (kûn)Mississippi文化 (bûn-hòa) (ùi)農業 (lông-gia̍p)建築 (kiàn-tio̍k)國家化 (kok-ka-hòa)社會 (siā-hōe) (lóng)一定 (it-tēng)發展 (hoat-tián)

學界 (Ha̍k-kài)現在 (hiān-chāi) (sio̍k)美國 (chia)所在 (só͘-chāi)歐洲人 (Au-chiu-lâng)來到進前 (chìn-chêng)人口 (jîn-kháu) ()清楚 (chheng-chhó)數字 (sò͘-jī)總是 (chóng-sī)會當 (ē-tàng)推測 (thui-chhek)呆概 (tai-khài)200 (bān)到1000萬組有 (chó͘-iū)在地 (Chāi-tē)聞名 (bûn-bêng)生外 (seng-gōa)方式 (hong-sek)各地 (kok-tē) (kâng); 彼陣 (hit-chūn)親像 (chhin-chhiūⁿ) (khiā)今仔日 (kin-á-ji̍t)OhioIllinois地方的Hopewell (lâng) (chin) (gâu)製造 (chè-chō)金屬器 (kim-sio̍k-khì),是農業識 (lông-gia̍p-sek)的社會; () (chhiūⁿ)MississippiMissouriCahokia人,是 (khah)自然 (chū-jiân)生活 (seng-oa̍h)的社會[3]

人口[edit]

(Chiàu)美國普查 (Phó͘-cha) (Kio̍k)的ko͘ (sǹg) (thong)美國的人口佇2017年7 (goe̍h) ()有325,719,178as of July 1, 2017,平均 (pêng-kin)來算 (ta̍k) (kang) (ke)6,646人.[4]

政府 (Chèng-hú)政治 (chèng-tī)[edit]

政治分區 (hun-khu)[edit]

詳細: 美國的州

美國的最高 (Chòe-ko)法院 (Hoat-īⁿ)佇1999年Alden v。 Maine案件 (àn-kiāⁿ)裁判 (châi-phòaⁿ)當中, (chí) (chhut)美國憲法 (Hiàn-hoat) ()美國的主要 (chú-iàu)主權 (chú-khoân)中要 (tiòng-iàu)部分 (pō͘-hūn) (lâu) (hō͘)閣州 (state),來保存 (pó-chûn)閣州的主權地位 (tē-ūi)。一 (khoán)形式 (hêng-sek) (chheng)做是 "雙重 (siang-têng)主權性 (chú-khoân-sèng)" (dual sovereignty).[5]

參照 (Chham-chiàu)[edit]

書誌 (Su-chì)[edit]

  • Grant, Susan-Mary (2012). A Concise History of the United States of America. Cambridge University Press. ISBN 9780521612791. 
  • Hudson, John C. (2002). Across This Land: A Regional Geography of the United States and Canada. The Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8018-6567-0. 

注跤 (Chù-kha)[edit]

  1. Hudson 2002, p. 45
  2. Hudson 2002, p. 67
  3. Grant 2012, p. 11
  4. "Population Clock". U.S。 and World Population Clock. U.S。 Department of Commerce. July 4, 2017. September 11, 2017 khòaⁿ--ê. The United States population on July 4, 2017 was: 325,365,189 
  5. Timothy Zick (2005). "Are the States Sovereign?". Faculty Publications. William & Mary Law School Scholarship Repository.