Bí-kok léng Samoa

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
LocationAmericanSamoa.png

美國 (Bí-kok) (léng)Samoa (米國領--,Samoa (): Amerika Samoa英語 (Eng-gí): American Samoa),美國踮佇 (tiàm-tī) (lâm)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (ê)1 ()領土 (léng-thó͘) ()Samoa (kok) (tang)技術上 (Ki-su̍t-siōng) (lâi) (kóng) ()未組織 (bōe-cho͘-chit)的領土 (unorganized territory),總是 (chóng--sī) (tùi)1967 ()開始 (khai-sí)這寡仔 (chit-kóa-á)島嶼 (tó-sū) () (ū)怹的 (in-ê)自治權 (chū-tī-koân)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

American Samoa-CIA WFB Map.png