Bông-kó͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
蒙古國
Монгол Улс
Flag of Mongolia.svg State emblem of Mongolia.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Bông-kó͘ 的所在
Bông-kó͘ 的所在。
首都 Ulaanbaatar
面積
  • 國土面積: 1,566,000 km² 排世界第19 名
人民生活
人口
政治文化
領導人

蒙古 (Bông-kó͘) (蒙古,蒙古語 (Bông-kó͘-gí): Монгол Улс),亞洲 (A-chiu) (ê)內陸 (lōe-lio̍k)國家 (kok-ka)北爿 (Pak-pêng) ()露西亞 (Lō͘-se-a)南爿 (lâm-pêng)中國 (Tiong-kok)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

地理 (Tē-lí)[edit]

Mongolia CIA map.png


Mongolian Aimags 2007, mn-Mong.png