Bahamas

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Bahamas國
Commonwealth of the Bahamas
Bahamas 旗仔
國旗
Bahamas 國徽
國徽
書句: Forward, Upward, Onward, Together
"大步向前,同齊進步"
國歌: March On, Bahamaland
"向前, Bahamas"
The Bahamas on the globe (Americas centered).svg
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Nassau
官方語言 英語
白話 Bahamas Creole語
政府 單一制議會制君主立憲
• 國王
Charles 3世
• 總督
Cornelius A。 Smith
• 總理
Philip Davis
立法機構 議會
• 上院
元老院
• 下院
代議院
面積
• Lóng-chóng
13,878 km2 (5,358 sq mi) (地 155 名)
• 水域 (%)
28
人口
• 2018 年估計
385,637 (地 177 名)
• 2010 年 普查
351,461
• 密度
25.21/km2 (65.3/sq mi) (地 181 名)
GDP (PPP) 2018 年 股價
• 攏總
$12.612 cha̍p-ek (地 148 名)
• 平均
$33,494 (地 40 名)
GDP (盟義) 2018 年 股價
• 攏總
$12.803 cha̍p-ek (地 130 名)
• 平均
$34,102 (地 26 名)
HDI (2019 年) Increase 0.814
真高 ͘ 地 58 名
貨幣 Bahamas dollar (BSD)
時區 UTC-5 (EST)
• 夏時間 (DST)
UTC-4 (EDT)
開車方向
電話區號 +1 242
ISO 3166代號 BS
上等domain .bs

Bahamas (ia̍hPa-khap-ma; 巴哈馬[1]) ()踮佇 (tiàm-tī)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)西爿 (se-pêng)美國 (Bí-kok)Florida東爿 (tang-pêng) (kap)Cuba東北爿 (tang-pak-pêng) (ê)群島 (kûn-tó)國家 (kok-ka)這个 (Chit-ê)國家是toa-toa賽賽 (sè-sè)700 (lia̍p) ()組合 (cho͘-ha̍p)起來 (khí--lâi)

Bahamas ()1973 () (tùi)聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)獨立 (to̍k-li̍p)出來 (chhut--lâi)現主序 (hiān-chú-sī)抑是 (ia̍h-sī)Commonwealth of Nations會員國 (hōe-gôan-kok)