Bangladesh

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Bangladesh人民共和國
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
Flag of Bangladesh.svg National emblem of Bangladesh.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Bangladesh 的所在
Bangladesh 的所在。
首都 Dhaka
面積
  • 國土面積: 147,570 km² 排世界第92 名
人民生活
人口
政治文化
領導人

Bangladesh人民 (Jîn-bîn)共和國 (Kiōng-hô-kok) () (Lâm)亞洲 (A-chiu) (che) ()Bangla (chit) (ê)歷史 (le̍k-sú)文化 (bûn-hòa)地帶 (tē-tài)東爿 (tang-pêng) (I)南方 (lâm-hong) (ū)Bangla (oan)除了 (Tû-liáu)東南角仔 (tang-lâm-kak-á)Myanmar (chò)厝邊 (chhù-piⁿ)以外 (í-gōa)其他 (kî-thaⁿ)陸地 (lio̍k-tē)邊界 (piⁿ-kài) (lóng) (hām)印度 (Ìn-tō͘)公家 (kong-ke)

基本資料 (Ki-pún-chu-liāu)[edit]

  • 人口 (Jîn-kháu):
    • 141,340,476 (量其約 (liōng-kî-iok), 2004 ()7 (goe̍h))
    • 密度 (Bi̍t-tō͘): 1,055/km²

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]