Buenos Aires

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Buenos Aires
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires Photo Montage.png 
Buenos Aires 的旗仔
旗仔
Buenos Aires 的徽記
徽記
Buenos Aires is located in Argentina
Buenos Aires
Buenos Aires
經緯度: 34°36′36.00″S 58°22′11.99″W / 34.6100000°S 58.3699972°W / -34.6100000; -58.3699972
國家 Argentina
起座 1536年, 1580年
政府
 - 市長 Horacio Rodríguez Larreta
面積
 - 市區 203 km2
 - 土地 203 km2
 - 都市圈 4,758 km2
人口 (2009 est。)
 - 市區 3,050,728 人
 - 都市圈 13,356,715
  [1]
網站 http://www.buenosaires.gov.ar/

Buenos Aires正式 (chèng-sek) (ê) (miâ) ()Buenos Aires自治 (Chū-tī)城市 (Siâⁿ-chhī) (西班牙語 (Se-pan-gâ-gí): Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 是Argentina首都 (siú-to͘) (kiam)第一 (tē-it) (tōa)城市, ()La Plata ()岸邊 (hōaⁿ-piⁿ)。 Buenos Aires的人口 (jîn-kháu) (ū)305 (bān)都會區 (to͘-hōe-khu)人口有1335萬,是Latin美洲 (Bí-chiu)第三 (tē-saⁿ)大的都會 (to͘-hōe)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

描述頭擺起造後的Buenos Aires的畫圖。

起座 (Khí-chō)[edit]

Boenos Aires (chi̍t)開始 (khai-sí)佇1536 ()2 (goe̍h)2 (ji̍t) (kiàn) (siâⁿ)時陣 (sî-chūn) () (chò)Ciudad de Nuestra Señora Santa María del Boen Ayre (意思 (ì-sù): " (Lán)順風 (Sūn-hong) (Sèng)馬利 (Má-lī)女士 (Lú-sū) (chi)城").[2]彼當陣 (Hit-tang-chūn)Pedro de Mendoza領娶 (niá-chhoā) ()西班牙人 (Se-pan-gâ-lâng) (chiong)低市 (kē-chhī)城累 (siâⁿ-lúi) (siat)今仔日 (kin-á-ji̍t)Boenos Aires來短 (lāi-té) (San)Telmo (khu)

後來 (Āu-lâi)因為 (in-ūi)原住民 (goân-chū-bîn)攻擊 (kong-kek), 1541年質的 (chit-ê)城予人廢棄 (hòe-khì) (Kàu)1580年的 ()Joan de Garay (chiah) (koh)建立 (kiàn-li̍p) (khí) (sin)城。 (I) () (chia)一个 (chi̍t-ê)綽號 (chhiok-hō) "Santísima Trinidad"; 港口 (káng-kháu) (chheng)做 "Puerto de Santa María de los Buenos Aires"。

殖民 (Si̍t-bîn)時代 (sî-tāi)[edit]

貿易 (Bō͘-e̍k)早期 (chá-kî)Buenos Aires主要 (chú-iàu)商業 (siong-gia̍p)活動 (oa̍h-tāng) (Siū) (tio̍h)海賊 (hái-chha̍t)攪擾 (kiáu-jiáu)運輸 (ūn-su)時間 (sî-kan) (chin) (tn̂g)成本 (sêng-pún) () (khah) (koân),閣發展 (hoat-tián) (chhut)走私 (cháu-su)活動,造成 (chō-sêng)在地人 (chāi-tē-lâng)不滿 (put-boán)

後來Carlos 3 ()減少 (kiám-chió) (tùi)貿易的限制 (hān-chè),閣佇1700年代 (nî-tāi)後期 (āu-kî)設Buenos Aires做開放 (khai-hòng)港口。 Carlos綴尾 (tè-bé)嘛共Virreinato del Perú (hun)出一个 (í)Buenos Aires做首度 (siú-tō͘)Virreinato del Río de (la)Plata (lâi)管理 (koán-lí)

大英國 (Tāi-eng-kok)入侵 (ji̍p-chhim)Río de拉Plata的時陣,對Buenos Aires有2 (kái)的攻擊。到1806年,大英國佔領 (chiàm-niá)Buenos Aires,毋過 (m̄-koh) (khì) (hō͘)Santiago de LiniersMontevideo領來 (niá--lâi)軍隊 (kun-tūi) (phah) (pāi)。 Santiago de Liniers嘛 (chiâⁿ)做遮的新赴任 (hù-ông) (virrey殖民代 (si̍t-bîn-tē)頭人 (thâu-lâng)); 伊佇1807年 (chài) (pái)戰營 (chiàn-iâⁿ)大英國。

1810年五月 (Gō͘-goe̍h)革命 (Kek-bēng)發生 (hoat-seng)凱死 (khái-sí) (liáu)Argentina獨立 (To̍k-li̍p)戰爭 (Chiàn-cheng)。到1816年, (in)正式宣佈 (soan-pò͘)獨立。

現代 (Hiān-tāi)[edit]

Buenos Aires原本 (goân-pún)Buenos Aires (Séng)首府 (siú-hú),佇1853年到1860年期間 (kî-kan), Buenos Aires閣成做Buenos Aires (Chiu)的首府。 1880年的時陣,國家 (kok-ka)首度的地位 (tē-ūi)確定 (khak-tēng)市長 (chhī-tiúⁿ)是受總統 (chóng-thóng)指定 (chí-tēng)怹的 (In-ê)總統府 (chóng-thóng-hú)號做Casa Rosada

19世紀 (sè-kí) (âu) (poàⁿ) (ê)鐵路 (thih-lō͘)建設 (kiàn-siat)真加 (chin-ka)了Buenos Aires的經濟 (keng-chè)發展。遮的 (Chia-ê)文化 (bûn-hoà)嘛真活顯 (oa̍h-hiáⁿ), 1908年開設 (khai-siat)Teatro Colón當時 (tong-sî)世界 (sè-kài) (siāng)好勢 (hó-sè)劇場 (kio̍k-tiûⁿ) (it)。佇20世紀初期 (chho͘-kî), Buenos Aires建設了 (Lâm)美洲 (chá)地下鐵 (tē-hā-thih)系統 (hē-thóng) (kap)彼陣 (hit-chūn)上權的樓仔厝 (lâu-á-chhù)

1920年代, Buenos Aires是歐洲 (Au-chiu)尤其 (iû-kî)西班牙 (Se-pan-gâ)Italia或者 (he̍k-chiá)是Argentina其他 (kî-thaⁿ)省份 (séng-hūn)附近 (hū-kīn)國家人文 (jîn-bûn)重要 (tiōng-iàu)移民 (î-bîn)地點 (tē-tiám)。到1930年代,佇城市的工業 (kang-gia̍p)地區 (tē-khu),發展出一 (koá)在地人千做villa miseria散赤 (sàn-chhiah)社里 (siā-lí)引起 (ín-khí) (chē)社會 (siā-hoē)問題 (būn-tê)。 1945年到1980年期間,城市閣一擺快速 (khoài-sok)楦大 (hùn-tōa)

Buenos Aires是Juan Perón伊的 (i-ê)政治 (chèng-tī)勢力 (sè-le̍k)Perón主義 (chú-gī)據點 (kì-tiám)。佇彼个 (hit-ê)時期 (sî-kî), Buenos Aires發生濟 (hāng)政治事件 (sū-kiāⁿ)親像 (chhan-chhiūⁿ)1945年佇Plaza de Mayo遊行 (iû-hêng)1955年海軍 (hái-kun)反對派 (hoán-tùi-phài) (hoat)起的炸蛋 (chà-tàn)事件。後尾 (Āu-boé)Juan Perón予人推翻 (thui-hoan)

1970年代一个城市成 (chò)左派 (chó-phài)革命運動 (ūn-tōng)右派 (iū-phài)武裝 (bú-chng)勢力的戰場 (chiàn-tiûⁿ)。 1976年,Jorge Rafael Videla領娶的軍事 (kun-sū)勢力發動 (hoat-tōng) "腌臢 (A-cha)戰爭" (Guerra Sucia),造成3萬 (lâng)失蹤 (sit-chong)死亡 (sí-bông)

佇1982年佮1987年,教宗 (Kàu-chong)John Paul 2世訪問 (hóng-mn̄g)了Buenos Aires。 1983年,民主 (bîn-chú)恢復 (khoe-ho̍k)。 1990年代,經濟嘛開始復興 (ho̍k-heng)

1993年的時陣, Buenos Aires (tit)自治的地位,原來 (goân-lâi)總統指定市長的制度 (chè-tō͘)廢除 (hùi-tû)1996年12月30日, Buenos Aires的市民 (chhī-bîn) (thâu)一改 (soán)市丈 (chhī-tiūⁿ)

地理 (Tē-lí)[edit]

Buenos Aires的東面 (tang-bīn)東北面 (tang-pak-bīn)拉Plata (); 南面 (lâm-bīn)東南面 (tang-lâm-bīn)Matanza號; 佇西面 (sai-bīn)西南 (sai-lâm)西北 (sai-pak)是以公路 (kong-lō͘)Avenida General Paz城內 (siâⁿ-lāi)Buenos Aires省界線 (kài-soàⁿ)。一个城市大份 (toā-hūn) (lóng) (sio̍k)Pampa平原 (pêng-goân)地區。

Buenos Aires原來有 (chit)瀉湖 (sià-ô͘) (sió)水道 (chúi-tō)為著 (Ūi-tio̍h)排水 (pâi-chúi)順利 (sūn-lī),大份的水道攏已經 (í-keng) (hōng)水礦化 (chúi-kóng-hoà)水溝化 (chúi-kau-hoà); 小分 (sió-hūn) (hōng)填平 (thiân-pêⁿ)

氣候 (Khì-hāu)[edit]

Buenos Aires (siok) (tâm)lùn副熱大 (hù-Jia̍t-tāi)氣候 (Kui)平均 (pêng-kin)有17.2 °C的溫度 (un-tō͘)

氣候資料: Buenos Aires (1981年 - 1990年)
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年平均
記錄高溫 °C (°F) 43.3 38.7 37.9 36.0 31.6 28.5 30.2 34.4 34 34 36.8 40.5 43.3
平均高溫 °C (°F) 30.4 28.7 26.4 22.7 19.0 15.6 13.9 17.3 18.9 22.5 25.3 28.1 21.5
日平均 °C (°F) 25.1 23.7 21.4 17.7 14.3 11.2 10.9 12.7 14.2 17.7 20.6 23.2 17.2
平均低溫 °C (°F) 20.4 19.4 17.0 13.7 10.3 7.6 7.4 8.9 9.9 13.0 15.9 18.4 12.9
記錄低溫 °C (°F) 5.9 4.2 2.8 -2.3 -4 -5.3 -5.4 -4.0 -2.4 -2 1.6 3.7 -5.4
降水 mm (in) 121.6 122.6 153.9 106.9 92.1 50.0 52.9 63.2 77.7 139.3 131.2 103.2 1,214.6
Source: Servicio Meteorológico Nacional[3]

經濟[edit]

Buenos Aires是Argentina工業佮商業兼金融 (kim-hiông)耀地 (iāu-tē). (Chiàu)2011年, 地方 (tē-hng) (chóng)生產額 (seng-sán-gia̍h) (過馬勒 (kò-bé-le̍k)修正 (siu-chèng)) 有847 (e̍k)美金 (bí-kim),[4] (chiàm) (beh)全國 (choân-kok) ()分一.[5]

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]

  1. Population projections
  2. Colin M。 Lewis (2002). Argentina: A Short History. Oxford: Oneworld Publications. ISBN 1-85168-300-3. 
  3. "Características Climáticas Ciudad de Buenos Aires". 
  4. "Economía" (PDF) (ēng Spanish). goân-loē-iông (PDF) tī 25 March 2009 hőng khó͘-pih. 22 January 2010 khòaⁿ--ê. 
  5. "Distribution of Gross Value Added by jurisdiction and economic activity" (ēng Spanish). Producto Bruto Geografico. goân-loē-iông tī 13 March 2008 hőng khó͘-pih. 22 January 2010 khòaⁿ--ê. 
Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Buenos Aires