Canaria Kûn-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Locator map of Canary.png
旗仔

Canaria群島 (Kûn-tó)西班牙 (Se-pan-gâ)踮佇 (tiàm-tī)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ) (kīn非洲 (Hui-chiu)sai-pak) (ê)1 (ê)自主 (chū-chú)社里 (siā-lí)正式 (Chèng-sek) (miâ)號做 (hō-chò)Canaria自主社里 (西班牙語 (Se-pan-gâ-gí): Comunidad Autónoma de Canarias)。隔壁 (Keh-piah) ()Morocco (kap)西 (Sai)Sahara

Canaria (chit) ()源頭 (goân-thâu)Latin ()canis意思 (ì-sù)是 "狗仔 (káu-á)"。 (In)旗仔 (kî-á)頂面 (téng-bīn) (ū)狗仔的尪仔 (ang-á)

地理 (Tē-lí)[edit]

地圖