Chhiûⁿ-bî Chiàn-cheng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

薔薇 (Chhiûⁿ-bî)戰爭 (Chiàn-cheng) (英語 (Eng-gí): Wars of the Roses) ()英蘭 (Eng-lân) (ê) (chi̍t)聯紲 (liân-sòa)內戰 (lōe-chiàn),是 (ūi)控制 (khòng-chè)英蘭王位 (ông-ūi) (jiá) (khí)戰士 (chiàn-sū)相戰 (Sio-chiàn)雙爿 (siang-pêng)Plantagenet王家 (Ông-ka) (nn̄g) (phài)分支 (hun-ki): York王家 ( (ēng)白色 (pe̍h-sek)薔薇 (chò)記號 (kì-hō)) (kap)Lancaster王家 (用紅色 (âng-sek)薔薇)。戰士主要 (chú-iàu) (tùi)1455 ()繼續 (kè-sio̍k) (kàu)1487年,總是 (chóng-sī) (in) (siang) (pêng) () (che)時間 (sî-kan)前後 (chiân-āu)娃林 (oa-ná) (ū)衝突 (chhiong-tu̍t)

Wi fi