Congo Bîn-chú Kiōng-hô-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Congo民主共和國
République démocratique du Congo
Congo民主共和國 旗仔
國旗
Congo民主共和國 國徽
國徽
書句: Justice – Paix – Travail
"公眾,和平,勞動"
國歌: Debout Congolais
"起來, Congo人"
Democratic Republic of the Congo (orthographic projection).svg
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Kinshasa
官方語言 法語
承認的國家語言 Kikongo語Lingala語Swahili語Luba-Kasai語
政府 單一制半總統制共和國
• 總統
Félix Tshisekedi
• 總理
Jean-Michel Sama Lukonde
• 元老院議長
Modeste Bahati Lukwebo
• 國民議會議長
Christophe Mboso N'Kodia Pwanga
• 憲法法院院長
Dieudonné Kaluba Dibwa
立法機構 共和國議會
• 上院
元老院
• 下院
國民議會
面積
• Lóng-chóng
2,345,409 km2 (905,567 sq mi) (地 11 名)
• 水域 (%)
3.32
人口
• 2021 年估計
105,044,646 (地 15 名)
• 密度
46.3/km2 (119.9/sq mi) (地 181 名)
GDP (PPP) 2019 年 股價
• 攏總
Increase$77.486 cha̍p-ek
• 平均
Increase$843
GDP (盟義) 2019 年 股價
• 攏總
Increase$46.117 cha̍p-ek
• 平均
Increase$501
Gini (2012 年) Positive decrease 42.1
HDI (2019 年) Increase 0.480
 ͘ 地 175 名
貨幣 Congo franc (CDF)
時區 UTC+1 ~ +2
時間格式 dd/mm/yyyy
開車方向
電話區號 +243
ISO 3166代號 CD
上等domain .cd

Congo民主 (Bîn-chú)共和國 (Kiōng-hô-Kok) ()非洲 (Hui-chiu)中部 (tiong-pō͘)隔壁 (keh-piah) (ê)Congo共和國 ()另外 (lēng-gōa)1 (kok)其他 (Kî-thaⁿ)的隔壁 (kok)包括 (pau-koah)中非 (Tiong-hui)共和國SudanUgandaRwandaBurundiTanzaniaZambiaAngola (Thàng)Guinea (oan)

1960 () (tùi)白耳義 (Pe̍k-ní-gī)獨立 (to̍k-li̍p)。 1971年 (kàu)1997年國名 (kok-miâ) (kái) (chò)Zaire, 1997年改 (tńg) (chia) (miâ)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

根據 (Kun-kù)考古 (khó-kó͘)發現 (hoat-hiān)今仔日 (kin-á-ji̍t)的Congo民主共和國 (Congo BK) 國內 (kok-lāi)佇80,000年前 (nî-chêng) (chio̍h) (ū) (lâng)徛起 (khiā-khí)Bantu人可能 (khó-lêng)佇5世紀 (sè-kí) (lâi)到非洲中部,了後 (liáu-āu) (koh) (hiòng) (lâm)發展 (hoat-tián)

比利時人 (Pí-lī-sî-lâng)佇1870年代 (nî-tāi)到1920年代漸漸 (chiām-chiām)廣濟 (khòng-ché) (liáu) (chit) (khu) (i)開始 (khai-sí)領導者 (léng-tō-chiá) (siū)國王 (kok-ông)Leopold 2 ()贊助 (chàn-chō͘)探險 (thàm-hiám)Henry Morton Stanley

(Siat)殖民地 (si̍t-bîn-tē)以前 (í-chêng)的Congo東部 (tang-pō͘)已經 (í-keng)嚴重 (giâm-tiōng) (lia̍h)路荔 (lō͘-lē) (slave raiding) 活動 (oa̍h-tāng)攪擾 (kiáu-jiáu) (hit)當時 (tong-sî)經營 (keng-êng)路隸 (lō͘-lē)買賣 (bé-bē)省理人 (séng-lí-lâng)主要 (chú-iàu)阿拉伯 (A-lá-pek) - Swahili人譬如 (phì-jû)Tippu Tip

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]