Cook Kûn-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Cook群島
Cook Islands
Kūki 'Āirani
Cook群島 旗仔
國旗
Cook群島 國徽
國徽
國歌: Te Atua毛E
"上帝是真理"
Cook Islands on the globe (small islands magnified) (Polynesia centered).svg
地位 New Zealand王國構成國
New Zealand聯繫邦
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Avarua
官方語言 英語Cook群島Māori語
政府 單一制議會制君主立憲
• 國王
Charles 3世
• 國王代表
丼Marsters
• 總理
Mark Brown
• 頭人院院長
都Travel Ariki
立法機構 議會
面積
• Lóng-chóng
236.7 km2 (91.4 sq mi)
人口
• 2016 年 普查
17,459 (地 223 名)
• 密度
42/km2 (108.8/sq mi) (地 138 名)
GDP (盟義) 2020 年 股價
• 攏總
$384,000,000
• 平均
$21,994
貨幣 New Zealand dollar (NZD)
Cook群島dollar
時區 UTC-10 (CKT)
開車方向
電話區號 +682
ISO 3166代號 CK
上等domain .ck

Cook群島 (Kûn-tó) (Cook群島Māori (): Kūki 'Āirani), () (lâm)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (ê)1 (ê)New Zealand依賴地 (i-lāi-tē)1965 ()8 (goe̍h)4 ()開始 (khai-sí)實施 (si̍t-si)自治 (chū-tī) (Hām)New Zealand之間 (chi-kan) (ū)自由 (chū-iû)結合 (kiat-ha̍p)政治 (chèng-tī)關係 (koan-hē)

地理 (Tē-lí)生態 (seng-thài)[edit]

Cook Islands-CIA WFB Map.png

Cook群島之間遠近 (hn̄g-kīn) (siāng) (chē) (chha)1400 km。 (Chit)15个 ()分左 (pun-chò)南北 (lâm-pak)2 (cho͘)。南 (hit)包括 (pau-koah)AitutakiAtiuMangaiaManuaeMaukeMitiaroPalmerstonRarotongaTakutea (téng)9个 ()其中 (Kî-tiong)Rarotonga, Mangaia, Mauke, Atiu, (kap)Mitiaro ()火山 (hóe-soaⁿ)島。村的 (Chhun--ê) (pak) (cho͘)攏是 (lóng-sī)珊瑚島 (san-ô͘-tó)。北有ManihikiNassauPenrhyn島 (Tongareva, Mangarongaro),PukapukaRakahangaSuwarrow (Suvorov)。 (有文憲 (bûn-hiàn) (chiong)Palmerston (kui)北彼組.)

人口 (Jîn-kháu)[edit]

Polynesia (lâng)為主 (ûi-chú)。佮New Zealand的Maori語言 (gí-giân)血統 (hiat-thóng)特別 (te̍k-pia̍t) (chhin)

經濟 (Keng-chè)[edit]

農業 (Lông-gia̍p)輕工業 (khin-kang-gia̍p)觀光業 (koan-kong-gia̍p) (Khì)New Zealand (chò) (kang)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

James Cook船長 (chûn-tiúⁿ)佇1773年, 1774年,佮1777年 (bat)拜訪 (pài-hóng) (chin)濟島。