Dag Hammarskjöld

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Dag Hammarskjöld
Dag Hammarskjöld.jpg
Hammarskjöld in the 1950s
Flag of the United Nations.svg 聯合國秘書長
Jīm-kî
1953年4月10日 – 1961年9月18日
前任 Trygve Lie
繼任 U Thant
個人資訊
出世 Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld
1905 年7月29日(1905-07-29)
Flag of Sweden.svg 瑞典Jönköping
過身 1961 年 9 月 18 日 (56歲)
Flag of Northern Rhodesia (1939–1964).svg Rhodesia佮Nyasaland聯邦北Rhodesia Ndola
(今仔日 Flag of Zambia.svg Zambia Ndola)
國籍 Flag of Sweden.svg 瑞典
簽名

Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld (1905年 7月29日 – 1961年 9月18日) ()瑞典 (Sūi-tián) (ê) (chi̍t) (ê)政治家 (chèng-tī-ka) (I)聯合國 (Liân-ha̍p-kok) ()2 (jīm)秘書長 (pì-su-tiúⁿ)在任 (chāi-jīm)時間 (sî-kan) ()1953 () (kàu)1961年

()1961年過身 (koè-sin)以後 (í-āu)得著 (tit-tio̍h)Nobel和平 (Hô-pêng) (Chióng)