Groningen Séng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Provincie Groningen
Groningen省
Flag of the Netherlands.svg 荷蘭
Flag of Groningen.svg Groningen 的省徽
省旗 省徽
Groningen ê ūi-tì só͘-chāi
省會 Groningen
女王專員
宗教 (1999) 新教 (29%)
公教 (7%)
面積
• 陸域
• 水域

2,336 km²
623 km²
人口 (2006)
• 總人口
密度

574,042
246/km²
省歌 Grunnens Laid
ISO NL-GR
網站 www.provinciegroningen.nl

Groningen (Séng) (荷蘭文 (Hô-lân-bûn): Provincie Groningen) ()荷蘭 (Hô-lân)東北部 (tang-pak-pō͘) (ê)省份 (séng-hūn); 省會 (séng-hōe) (siat) ()Groningen (Choân)人口 (jîn-kháu)574,042 (lâng)