Hông-gâ-lī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
洪牙利
Magyarország
Flag of Hungary.svg Coat of arms of Hungary.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Hông-gâ-lī 的所在
Hông-gâ-lī 的所在。
首都 Budapest

洪牙利 (Hông-gâ-lī) (洪牙利), () (thang) (kiò) (chò)匈牙利 (Hiong-gâ-lī) (匈牙利),全名 (choân-miâ)洪牙利共和國 (Kiōng-hô-kok) (洪牙利語 (Hông-gâ-lī-gí): Magyar Köztársaság) ()中歐 (Tiong-au)一个 (chi̍t-ê)無倚海 (bô-oá-hái) (ê)國家 (kok-ka)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]