Hoat-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
佛蘭西共和國
République française(法語)
Flag of France.svg Armoiries république française.svg
國旗 文章
書句: "Liberté, égalité, fraternité"
"自由,平等,博愛"
國歌: "La Marseillaise"
自然地理
(實際控制地區)
Hoat-kok 的所在
Hoat-kok 的所在。
首都 Paris
上大城市 capital
面積
  • 國土面積: 643801 km² 排世界第41 名
時區 UTC+1

(夏令時: UTC+2)

人民生活
通用語言 FrenchPang-bô͘:Efn-ur
人口
人民號名 French
政治文化
政治制度 Unitary semi‑presidential constitutional republic
領導人
經濟實力
貨幣單位
Gini係數 30.1(2013 年)
GDP (PPP) $2.647 trillion (2015 年)
GDP (名義上的) $2.422 trillion (2015 年)
平均GDP (PPP) $41,181[2] (2015 年)
平均GDP (名義上的) $37,675[2] (2015 年)
HDI 0.888 (2014 年)
國家資料
網域名稱縮寫 .frPang-bô͘:Efn-ur
國際電話區號 +33Pang-bô͘:Efn-ur

法國 (Hoat-kok) (法國,法語 (Hoat-gú): République française),也是 (iā-sī)叫做 (kiò-chò)佛蘭西 (Hu̍t-lân-se)/佛蘭西 (Pu̍t-lân-se) (佛蘭西),西仔國 (Se-á-kok) (西仔國) (kap)法蘭西 (Hoat-lân-se) (法蘭西), ()歐洲 (Au-chiu)西爿 (sai-pêng) (ê)共和國 (kiōng-hô-kok) (I)厝邊 (chhù-piⁿ) (ū)白耳義 (Pe̍k-ní-gī)Luxembourg德國 (Tek-kok)瑞西 (Sūi-se)以大利 (Í-tāi-lī)MonacoAndorra,佮西班牙 (Se-pan-gâ)。法國是歐洲聯盟 (Liân-bêng)發起 (hoat-khí)會員 (hōe-oân)的1 (ê); 有 (iōng)euro。伊 ()NATO聯合國 (Liân-ha̍p-kok)安全 (An-chôan)理事會 (Lí-sū-hōe)的會員。法國有核子 (he̍k-chú)武器 (bú-khì)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

France-CIA WFB Map.png
鮑闊 (Pau-khoah)依利地 (i-lāi-tē)海外 (hái-gōa)領土 (niá-thó͘)
伊利地 (I-lāi-tē)佮海外領土 ()算材內 (sǹg-châi-lāi)

地理 (Tē-lí)[edit]

衛星圖

法國面積550,000 km²,是西 (se)歐洲 (siōng) (toā)國家 (kok-ka)。伊編仔 (piⁿ--á)北海 (Pak-hái)英國 (Eng-kok)海峽 (hái-kiap) (法語: La Manche手阮 (chhiú-ńg)),大西洋 (Tāi-se-iûⁿ),佮地中海 (Tē-tiong-hái); 海岸 (hái-hoāⁿ)攏總 (lóng-chóng)是3,427公里 (kong-lí) (tn̂g)

除了 (Tî-liáu)東北爿 (tang-pak-pêng)部分 (pō͘-hūn),法國的邊界 (piⁿ-kài)主要 (chú-iàu)天然 (thian-jiân)界線 (kài-soàⁿ)南爿 (Lâm-pêng)Pyrénées山脈 (soaⁿ-me̍h) ()法國佮西班牙分開 (hun-khui)東爿 (Tang-pêng)AlpesJura山脈是伊佮以大利以及 (í-ki̍p)瑞西自然 (chū-jiân)邊界。

法國上長的 ()Loire () (tùi)東南部 (tang-lâm-pō͘)的Ardèche (khu) (lâu) (khì)西爿的大西洋Loire河有1,020公里長; 伊117,000 km²的流域 (liû-he̍k)超過 (chhiau-kòe)法國面積的五分之一 (gō͘-hun-chi-it)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

()現時 (hiān-sî)法國 (só͘)發現 (hoat-hiān) (siāng) (kó͘)人類 (jîn-lūi)大約 (tāi-iok)存在 (chûn-chāi)佇1,800,000 () (chêng)

佇前600年,Ionia (lâng)地中海建立 (kiàn-li̍p)城市。唐氏 (Tông-sī)Gallia人進入 (chìn-ji̍p) (liáu)法國。

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: France


  1. "Démographie - Population au début du mois - France". Insee.fr. Institut national de拉statistique et des études économiques. 28 February 2016 khòaⁿ--ê. 
  2. 2.0 2.1 "France, World Economic Outlook Database, April 2016". International Monetary Fund. 9 May 2016 khòaⁿ--ê.