Hoat-kok léng Polynesia

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

法國 (Hoat-kok) (léng)Polynesia海外國 (Hái-gōa-kok) (法國領--海外國,法語 (Hoat-gí): Pays d'outre-mer de la Polynésie française; Tahiti (): Pōrīnetia Farāni),法國踮佇 (tiàm-tī) (lâm)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (ê)1 (ê)海外 (hái-gōa)領土 (léng-thó͘)行政上 (hêng-chèng-siōng)定位 (tēng-ūi) (chò)1个 "海外國家 (kok-ka)" (pays d'outre-mer)。

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

French Polynesia-CIA WFB Map.png

地理 (Tē-lí)[edit]