Iran

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
"波斯" choán koè chia. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ 波斯 (khu-pia̍t-ia̍h).
Iran Islam共和國
جمهوری اسلامی ایران
Flag of Iran.svg Emblem of Iran.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Iran 的所在
Iran 的所在。
首都 Tehran
面積
  • 國土面積: 1,648,195 km² 排世界第18 名
人民生活
人口
政治文化
領導人

Iran (波斯語: ایران‎‎ Irān "I-láng"),正式 (chèng-sek)全名 (choân-miâ)Iran Islam共和國 (Kiōng-hô-kok) (جمهوری اسلامی ایرانJomhuri-ye Eslāmi-ye Irān) ()亞洲 (A-chiu) (ê)國家 (kok-ka)

地理 (Tē-lí)[edit]

首都 (Siú-to͘): Tehran

面積 (Bīn-chek):164,500.00平方 (pêng-hong)公里 (kong-lí)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

(Tùi)波斯 (Pho-su) (kap)Elam早期 (chá-kî)記錄 (kì-lio̍k)存在 (chûn-chāi) ()Assyria帝國 (Tè-kok)資料 (chu-liāu)大約 (Tāi-iok) (Chêng)640年代 (nî-tāi)Cyrus 1 () (pat) (phài)代表 (tāi-piáu) (kìⁿ)Assyria的統治者 (thóng-tī-chiá)Ashurbanipal.[1]

Iran是中東 (Tiong-tang)地區 (tē-khu)國家,古早時 (kó͘-chá-sî)中國 (Tiong-kok) (lâng) () (in)號做 (hō-chò) "波斯"。 1925 ()Pahlavi王朝 (ông-tiâu)建立 (kiàn-li̍p), 1935年3 (go̍eh)改名 (kái-miâ) "Iran"。佇歷史 (siōng)這个 (chit-ê)國家不是 (put-sī)遭收 (cho-siu) (tio̍h)別國 (pa̍t-kok)侵略 (chhim-lio̍k)

1941年,英國 (Eng-kok)蘇聯 (So͘-liân)聯合 (liân-ha̍p)侵犯 (chhim-hoān)Iran (chiong)國王 (kok-ông)Reza Shah (kóaⁿ)退為 (thè-ūi); 了後 (liáu-āu)伊的 (i-ê)效生 (hāu-seⁿ)Muhammad Reza Shah佇1953年接位 (chiap-ūi)領娶 (niá-chhōa) (chi̍t) (kái)白色 (Pe̍h-sek)革命 (Kek-bēng)改革 (kái-kek)包括 (pau-koat)土地 (thó͘-tē)女性 (lú-sèng)投票權 (tâu-phiò-koân) (téng)事務 (sū-bū).[2]公元 (Kong-gôan)1977年底 (nî-té), Iran國內 (kok-lāi)爆發 (po̍k-hoat) (liáu)反對 (hóan-tùi)君主制 (Kun-chú-chè)政權 (chèng-kôan)政治 (chèng-tī)動亂 (tōng-lōan), 1979年 (ōaⁿ)朝第 (tiâu-tē)了後,成立 (sêng-li̍p)Iran Islam京河谷 (Kiong-hô-kok) (Islamic Republic of Iran)。

人口 (Jîn-kháu)[edit]

人口: 6873 (bān)人 (1996年)

民族 (Bîn-cho̍k): 主要 (chú-iàu)波斯人, (chiàm) (chóng)人口的51%。

言語 (Giân-gí)[edit]

官方 (Koaⁿ-hong)語言 (gí-giân): Farsi ()

宗教 (Chong-kàu)[edit]

宗教: Islam (kàu)基督教 (Ki-tok-kàu)猶太教 (Iû-thài-kàu)

經濟 (Keng-chè)[edit]

歲弊 (Hòe-pē): rial

通信 (Thong-sìn)[edit]

國際 (Kok-chè)電話 (tiān-ōe)號碼 (hō-bé): 98

參照 (Chham-chiàu)[edit]

  • Waters, Matt (2014). Ancient Persia: A Concise History of the Achaemenid Empire, 550-330 BCE. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-00960-8. 
  • Abrahamian, Ervand (2008). A History of Modern Iran. Cambridge University Press. ISBN 978-0-511-41399-5. 

注跤 (Chù-kha)[edit]

  1. Waters 2014, 3 Persia Rising: A New Empire
  2. Abrahamian 2008, Chapter 5. Muhammad Reza Shah's White Revolution