Jîn-bîn-pè

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
人民幣
人民币
ISO 4217
字母代碼 CNY
數字代碼 156
指數 2
額面
補助單位 (較細)
 1 yuán ()
 ​110 jiǎo ()
 ​1100 fēn ()
服數 遮貨幣名字的語言無複數佮單數的區別.
紀號 / ¥
yuán () 普通話: ()
Hô-ló話: 箍 ()
jiǎo () 普通話: máo ()
Hô-ló話: 角 ()
銀票 CN¥1, CN¥5, CN¥10, CN¥20, CN¥50, CN¥100
銀角仔 CN¥0.01, CN¥0.02, CN¥0.05, CN¥0.1, CN¥0.5, CN¥1
統計
開始使用 1948 年 12月 1日​ (75年 以前)​ (1948-12-01)
取代 金圓券
官方
使用者
 Tiong-kok
非官方
使用者
發行
中央
銀行
中國人民銀行
 網站 www.pbc.gov.cn
印說者 中國印鈔造幣集團
 網站 www.cbpm.cn
造幣局 中國印鈔造幣集團
 網站 www.cbpm.cn
評價
通貨膨脹 2.5% (2017)
 資料 [1]
 方法 CPI
匯率過高

人民幣 (Jîn-bîn-pè) (簡化字 (Kán-hòa-jī): 人民币; 傳統 (Thoân-thóng)漢字 (Hàn-jī): 人民幣; 漢語 (Hàn-gí)拼音 (Pheng-im): rénmínbì) (紀認 (Kì-jīn): ¥; 交易 (kau-e̍k)代碼 (tāi-bé): CNY) ()中華 (Tiong-hoâ)人民 (Jîn-bîn)共和國 (Kiōng-hô-kok) (ê)貨幣 (hoè-pè) ()台灣 (Tâi-oân)民間 (bîn-kan) (ū) (lâng)講做 (kóng-chò)人頭紙 (lâng-thâu-choá)毋過 (M̄-koh) (i)正式 (chèng-sek)通用 (thong-iōng)區域 (khu-he̍k) ()包括 (pau-koat)香港 (kap)澳門 (Ò-mn̂g) (chit)2 (ê)特別 (te̍k-pia̍t)行政區 (hêng-chèng-khu)

人民幣的基本 (ki-pún)單位 (tan-ūi) (kho͘) (yuán), 1箍 (koh)拆做 (thiah-chò)10 (kak) (jiǎo), 1角拆做10 (sián) (fēn)。

伊的發行者 (hoat-hêng-chiá)中國 (Tiong-kok)人民銀行 (Gîn-hâng) ()就是 (tō-sī)中國的貨幣主管 (chú-koán)機構 (ki-kò͘)或者是 (he̍k-chiá-sī) (kóng)中央 (Tiong-iong)銀行。人民幣佇ISO 4217簡寫 (kán-siá)是 "CNY",毋過 ()定定 (tiāⁿ-tiāⁿ)簡省 (kán-séng) (chò) "RMB"。伊的記認 (kì-jīn)¥

匯率 (Hoē-lu̍t)[edit]

今的CNY的匯率
Google Finance: AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE。com: AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop。com: AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY TWD USD

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. "RMB increases its influence in neighbouring areas". People's Daily. 17 February 2004. 13 January 2007 khòaⁿ--ê. 
  2. Hungwe, Brian. "Zimbabwe's multi-currency confusion". BBC. 22 July 2014 khòaⁿ--ê. 
  3. "Zimbabwe to make Chinese yuan legal currency after Beijing cancels debts". The Guardian. 21 December 2015. 26 December 2015 khòaⁿ--ê. 

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]