Jersey

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Jersey大關所
Bailiwick of Jersey

Bailliage de Jersey
Bailliage dé Jèrri

Flag of Jersey.svg Coat of Arms of Jersey.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Jersey 的所在
Jersey 的所在。
首府 Saint Helier

Jersey代官所 (Tāi-koan-só͘) (--代官所) ()踮佇 (tiàm-tī)法國 (Hoat-kok)Normandie海岸 (hái-hōaⁿ)邊亞 (piⁿ--a) (ê)1 (ê)Britain (ông)伊來代 (i-lāi-tē) (英語 (Eng-gí): crown dependency)。 Jersey () (hām)附近 (hù-kīn)Guernsey ()號做 (hō-chò)海盜 (Hái-tō)群島 (Kûn-tó)行政上 (Hêng-chèng-siōng)Jersey這个 (chit-ê)bailiwick包括 (pau-koah)Minquiers (kap)Ecréhous (chit)2个無人島 (bû-jîn-tó)

Jersey佮其他 (kî-thaⁿ)任第 (ông-tē)仝款 (kāng-khoán)直屬 (ti̍t-sio̍k)Britain (Ông)所以 (só͘-í) ()聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)的1部分 (pō͘-hūn) () ()參加 (chham-ka)Europa聯盟 (Liân-bêng)總是 (Chóng--sī)聯合王國負責 (hū-chek)遮的 (chiah-ê)島的國防 (kok-hông)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]