Jersey

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Jersey大關所
Bailiwick of Jersey

Bailliage de Jersey

Bailliage dé Jèrri
Jersey大關所 的旗仔
旗仔
Jersey大關所 的官方印仔
徽章
朱據
Dieu et mon droit
"天有上帝,我有權利"
頌歌: God Save the Keng
"上帝保佑國王"
島嶼頌歌: Island Home
"島嶼家園"
Europe-Jersey.svg
主權國家 聯合王國
首府
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Saint Helier
官方語言 英語Jersey法語法語
通用語言 葡萄牙語波蘭語
政府 議會制君主立憲
• Normandy公
Charles 3世
• 副總督
Stephen Dalton
• 大關
砧絡Cocq
• 首席大臣
Kristina Moore
立法機構 議會
面積
• Lóng-chóng
118.2 km2 (45.6 sq mi)
• 水域 (%)
0
人口
• 2019 年估計
107,800 (地 196 名)
• 密度
912/km2 (2,362.1/sq mi)
GDP (PPP) 2015 年 股價
• 攏總
$6.0 cha̍p-ek
• 平均
$60,000
GDP (盟義) 2019 年 股價
• 攏總
£4.885 cha̍p-ek
• 平均
£45,320
Gini (2014 年) Steady 0.3
HDI (2008 年) Steady 0.985
真高
貨幣 英磅 (£) (GBP)
Jersey pound (JEP)
時區 UTC (GMT)
 • 熱天 (DST)
UTC+1 (BST)
時間格式 dd/mm/yyyy
相用電源 230 V–50 Hz
開車方向
電話區號 +44
ISO 3166代號 JE
上等domain .je

Jersey代官所 (Tāi-koan-só͘) (--代官所) ()踮佇 (tiàm-tī)法國 (Hoat-kok)Normandie海岸 (hái-hōaⁿ)邊亞 (piⁿ--a) (ê)1 (ê)Britain (ông)伊利地 (i-lāi-tē) (英語 (Eng-gí): crown dependency)。 Jersey () (hām)附近 (hù-kīn)Guernsey ()號做 (hō-chò)海盜 (Hái-tō)群島 (Kûn-tó)行政上 (Hêng-chèng-siōng)Jersey這个 (chit-ê)bailiwick包括 (pau-koah)Minquiers (kap)Ecréhous (chit)2个無人島 (bû-jîn-tó)

Jersey佮其他 (kî-thaⁿ)任第 (ông-tē)仝款 (kāng-khoán)直屬 (ti̍t-sio̍k)Britain (Ông)所以 (só͘-í) ()聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)的1部分 (pō͘-hūn) () ()參加 (chham-ka)Europa聯盟 (Liân-bêng)總是 (Chóng--sī)聯合王國負責 (hū-chek)遮的 (chiah-ê)島的國防 (kok-hông)

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]