Ji̍t-pún-gí

From Lohankhapedia
(Redirected from Ji̍t-gí)
Jump to navigation Jump to search
日本語
日本語
Nihongo.svg
賽的國家 Flag of Japan.svg 日本
主要地區 Flag of Japan.svg 日本
貢的人口 1.25億
系屬
文字 漢字Kana
官方地位
官方地位 Flag of Japan.svg 日本
管理機構 Flag of Palau.svg Palau
語言代碼
ISO 639-1 ja
ISO 639-2 jpn
ISO 639-3 jpn
Japanese language extension.PNG
Ji̍t本語的分佈

日本語 (Ji̍t-pún-gí) (日文 (Ji̍t-bûn): 日本語, Nihongo) ()日本 (Ji̍t-pún)國內 (kok-lāi) (siōng)主要 (chú-iàu) (ê)語言 (gí-giân)這陣 (Chit-chūn)一般 (it-poaⁿ) (lóng)號做 (hō-chòe)日語 (Ji̍t-gí)(日語) (kah)日文(日文)。

雖然 (Sui-jiân)日本的法律 (hoat-lu̍t) ()確實 (khak-si̍t)規定 (kui-tēng) (kóng)日語是觀風 (koan-hong)語言; 不過 (put-kò) (in) (chin) (chē)發條 (hoat-tiâu)攏規定 (ài)使用 (sú-iōng)日文 (lâi)書寫 (su-siá) ()日本的學校 (ha̍k-hāu) (tiong) () (iōng)日語佮日文 (teh)教育 (kàu-io̍k)學溼 (ha̍k-sip); 日語是公用 (kong-iōng)語言是事實 (sū-si̍t)

日本話 (Ji̍t-pún-oē)主要 ()日本使用; 台灣 (Tâi-oân)韓國 (Hân-kok)中國 (Tiong-kok)東北 (Tang-pak) (ū)受過 (siū-koè)殖民地 (si̍t-bîn-tē)教育的老人 (lāu-lâng)會曉 (ē-hiáu)

特徵 (Te̍k-teng)[edit]

分佈 (Hun-pò͘)[edit]

日語的使用範圍 (hoān-uî)主要是佇日本國內。治日本,無論 (bô-lūn)電視 (tiān-sī)放送 (hòng-sàng)電影 (tiān-iáⁿ)猶是 (iáu-sī)小說 (sió-soat)manga報紙 (pò-chóa)差不多 (chha-put-to)攏是使用日語。

發音 (Hoat-im)[edit]

母音


底代 (tī-tāi)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]

中古 (Tiong-kó͘)日語

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Wikibooks-logo.svg
Wikibooks有關係日本話的教材佮說明書.