Joe Biden

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Joe Biden
Joe Biden presidential portrait.jpg
第46任美國總統
就任
2021年1月20日
副總統 Kamala Harris
前任 Donald Trump
第47任美國副總統
Jīm-kî
2009年1月20日 – 2017年1月20日
總統 Barack Obama
前任 Dick Cheney
繼任 Mike Pence
個人資訊
出世 1942年11月20日 1942-11-20(78歲)
Flag of the United States (1912-1959).svg 美國 Pennsylvania Scranton
政黨 民主黨
簽名

Joseph Robinette Biden Jr.(1942年 11月20日 出世 ) ()美國 (Bí-kok) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()2009 () (kàu)2017年美國副總統 (hù-chóng-thóng); 佇2021年1 (goe̍h)20 (ji̍t)就任 (chiū-jīm)美國總統 (chóng-thóng)