Kim-mn̂g-koān

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search


金門縣
—    —
金門縣
Kinmen Montage.png 
金門縣 的旗仔
旗仔
金門縣 的印仔
印仔
金門縣 ê uī-tì
金門縣
經緯度: 24°26′N 118°20′E / 24.433°N 118.333°E / 24.433; 118.333
國家  中華民國
福建
政府所在 金城鎮
政府
 - 縣長 陳福海
面積
 - 攏總 151.6560 km2
人口 (2017)
 - 攏總 135,816 人
 - 密度 895.6/km2
時區 UTC+08:00 (UTC)
網站 www。kinmen。gov。tw

金門縣 (Kim-mn̂g-koān)過去 (kòe-khì)屬於 (sio̍k-î)福建 (Hok-kiàn)同安 (Tâng-oaⁿ) (kōan) (kóan)ha̍t,民國 (Bîn-kok)4 () (1915年) 獨立 (to̍k-lı̍p) (siat)縣。縣主時 (Hiān-chú-sî)金門縣 (Kim-mn̂g-kōan) (kah)連江縣 (Liân-kang-kōan) (馬祖島 (Má-chó͘-tó)) 平平 (pêⁿ-pêⁿ) (sio̍k)中華民國 (Tiong-hôa-bîn-kok) (台灣 (Tâi-ôan)) 管ha̍t。中華民國 (台灣) 福繭省 (Hok-kián-séng)省政府 (séng-chèng-hú)設治 (siat-tī)金門 (Kim-mn̂g)

地理 (Tē-lí)[edit]

金門地理位置 (ūi-tì) ()東經 (tang-keng)118 °24 ′,北委 (pak-úi)24 °27 ′,拄好 (tú-hó) ()九龍江 (Kiú-liông-kang) (九龍江) 出海口 (chhut-hái-kháu) (hām)廈門 (Ē-mn̂g) ()面對面 (bīn-tùi-bīn)。金門 (ê)土地 (thó͘-tē)包括 (pau-koah)大金門島 (Tōa-kim-mn̂g-tó)烈士 (Lia̍t-sū) (小金門 (Sió-kim-mn̂g)),大擔 (Tōa-tàⁿ)二擔 (Jī-tàⁿ)攏總 (lóng-chóng)12 (ê)大細 (tōa-sè)島嶼 (tó-sū) (chóng)面積 (bīn-chek)量其約 (liōng-kî-iok)153.056 km² 。

交通 (Kau-thong)[edit]

金門島上 (tó-siōng)主要 (chú-iàu)交通是公路 (kong-lō͘)全島 (chôan-tó)公路密度 (bı̍t-tō͘)佇台灣地區 (tē-khu) (pâi)第一 (tē-it)對外 (Tùi-gōa)交通空運 (khong-ūn)為主 (ûi-chú)目前 (bo̍k-chiân)開通 (khai-thong)飛行機 (hui-lêng-ki) ( 飛機 (hui-ki) ) 航線 (hâng-sòaⁿ)主要是到地 (kàu-tè)這幾的 (chit-kúi-ê)所知 (só͘-chai): 臺北 (Tâi-pak)臺中 (Tâi-tiong)嘉義 (Ka-gī)臺南 (Tâi-lâm)高雄 (Ko-hiông)海運 (Hái-ūn)方面 (hong-bīn)主要 (ū)抓牢 (Liàu-lô)水頭 (Chúi-thâu)兩个 (nn̄g-ê)港口 (káng-kháu)其中 (kî-tiong)水頭港 (Chúi-thâu-káng)嘛是 (mā-sī)小三通 (sió-sam-thong)指定 (chí-tēng)的港口,和對岸 (tùi-hōaⁿ)的廈門和平 (Hô-pêng)碼頭 (bé-thâu)之間 (chi-kan)攏有 (lóng-ū)定期 (tēng-kî)烘山 (hang-soaⁿ)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

政治 (Chèng-tī)[edit]

金門地區選民 (sóan-bîn)結估 (kiat-kó͘)差不多 (chha-put-to)泛藍軍 (hōan-nâ-kun)支持者 (chi-chhî-chiá)歷屆 (le̍k-kài)選舉 (sóan-kí)泛藍 (hōan-nâ)後還人 (hāu-sôan-jîn) (chia)平均 (pêng-kun)直票所 (tı̍t-phiò-só͘) (lóng)佇9 (siâⁿ)以上 (í-siōng)近年來 (Kīn-nî-lâi)民進黨 (Bîn-chìn-tóng)雖然 (sui-jiân)積極 (chek-ke̍k)嘲入 (tau-jı̍p)還贈 (hêng-chēng)資源 (chu-gôan)骨力 (kut-la̍t)開混 (khai-kún) (put)jī-kò因為 (in-ūi)在地 (chāi-tē)金門百姓 (peh-sìⁿ)一貫 (it-kòan) ()支持 (chi-chhî)民進黨的政治主張 (chú-tiuⁿ)所以 (só͘-í)泛綠軍 (hōan-le̍k-kun)佇遮直票率 (tı̍t-phiò-lu̍t) (khah) ()

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]

相關 (Siong-koan)連結 (liân-kiat)[edit]