Lâm Ossetia

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Ossetia05.png

(Lâm)Ossetia共和國 (Kiōng-hô-kok) (Ossetia (): Хуссар Ирыстон) ()歐洲 (Au-chiu) (ê) (chi̍t) (ê)國家 (kok-ka) (I)原來 (goân-lâi)Gruzia的一部份 (pō͘-hūn)露西亞 (Lō͘-se-a)支持 (chi-chhî)獨立 (to̍k-li̍p)