Lâm Slav Siā-hoē-chú-gī Liân-pang Kiōng-hô-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Lâm Slav Siā-hoē-chú-gī Liân-pang Kiōng-hô-kok
Lâm Slav Siā-hoē-chú-gī Liân-pang Kiōng-hô-kok ê kî-á
LocationYugoslavia.png

(Lâm)Slav社會主義 (Siā-hoē-chú-gī)聯邦 (Liân-pang)共和國 (Kiōng-hô-kok) (1963 () - 1992年) ()1 (ê) (tiàm) ()Balkan半島 (Poàn-tó)頂懸 (téng-koân)無佇咧 (bô-tī-leh) (ê)聯邦國家 (kok-ka)。 1992年拆開 (thiah-khui)前做 (chiân-chò)Serbia (kap)Montenegro ( (taⁿ)SerbiaMontenegro),CroatiaSloveniaMacedonia共和國Bosnia佮HerzegovinaKosovo

Former Yugoslavia Map.png