Limburg Séng (Hô-lân)

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Provincie Limburg
Limburg省
Flag of the Netherlands.svg 荷蘭
Flag of Limburg (Netherlands).svg Limburg 的省徽
省旗 省徽
Limburg ê ūi-tì só͘-chāi
省會 Maastricht
女王專員
宗教 (1999) 公教 (80%)
新教 (3%)
面積
• 陸域
• 水域

2,153 km²
56 km²
人口 (2006)
• 總人口
密度

1,131,938
526/km²
省歌 In 't Bronsgroen Eikenhout
ISO NL-LI
網站 www.limburg.nl

Limburg (Séng) (荷蘭文 (Hô-lân-bûn): Provincie Limburg) ()荷蘭 (Hô-lân)東南部 (tang-lâm-pō͘) (ê)省份 (séng-hūn); 省會 (séng-hōe) (siat) ()Maastricht (Choân)人口 (jîn-kháu)1,131,938 (lâng)