Mê-ông-chheⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
明王星 ⯓
Pluto in True Color - High-Res.jpg
法建
法建者 Clyde W。 Tombaugh
法建 地點 Lowell Observatory
法建 日子 February 18, 1930
名號
MPC 名號 (134340) Pluto
號名由來
Pluto
軌道性質
原其 J2000
Earliest precovery date August 20, 1909
壓helion
  • Pang-bô͘:Val
  • (Pang-bô͘:Val)
  • February 2114
近日點
離心率 Pang-bô͘:Val
366.73 days
4.743 km/s
Pang-bô͘:Val
敧平
Pang-bô͘:Val
Pang-bô͘:Val
Known satellites 5
物理sèn質
Dimensions Pang-bô͘:Val (observations consistent with a sphere, predicted deviations都small to be observed)
平均半景
扁平率 <1%
體積
質量
平均 密度
Pang-bô͘:Val
Pang-bô͘:Val km/s
赤道自轉 速度
47.18 km/h
Pang-bô͘:Val (to orbit)
北極 赤經
132.993°
北極 赤緯
−6.163°
反射率 0.49多0.66 (geometric, varies by 35%)
表面溫度 上低 平均 上權
Kelvin 33 K 44 K (−229 °C) 55 K
13.65多16.3
(mean is 15.1)
−0.7
0.06″ 多0.11″
大氣圈
表面 哈勒
1.0 (2015)
體積組成 窒素methane一酸化炭素

明王星 (Mê-ông-chheⁿ) (冥王星; 英語: Pluto; hû-hō: ⯓,[1]♇[2]) ()太陽系 (thài-iông-hē) (khah)外口爿 (goā-khaú-pêng) (ê)1 (lia̍p)星體 (chheⁿ-thé) (celestial body)。1930 ()予人發現 (hoat-hiān)當做 (tòng-chò)1粒惑星 (he̍k-chheⁿ) (I)軌道 (kúi-tō) (kap) (pa̍t)粒惑星 () (kâng) (ke) (chin) (chhu)有時仔 (ū-sî-á) (koh) (phēng)海王星 (Hái-ông-chheⁿ) ()日頭 (Ji̍t-thaû)1978年 (chhoē) (tio̍h) (siōng) (toā)粒的衛星 (oē-chheⁿ)Charon2005年閣揣 (tio̍h)另外 (lēng-goā)2粒較 ()粒的衛星NixHydra國際 (Kok-chè)天文 (Thian-bûn)組合 (Chó͘-ha̍p) ( (IAU)) ()2006年8 (goe̍h)通過 (thong-koè) ()明王星的地位 (tē-ūi) (ùi)惑星降及 (kàng-ki̍p) (kàu)矮惑星 (é-he̍k-chheⁿ) (dwarf planet)。[1]

佮別粒惑星 (sio)比並 (pí-phēng),明王星 (ke)真細粒,軌道 ()真無相siâng, (beh)按怎 (án-choáⁿ)定位 (tēng-ūi)載來 (chāi-lâi) (lóng) (ū)爭議 (cheng-gī) () (lâi) (chē) (lâng)同意 (tông-ì)伊是主要 (chú-iàu)的惑星,又閣 (iū-koh)次要 (chhù-iàu)的惑星。明王星嘛 (sǹg)海王星 (goā)星體 (trans-Neptunian object),因為 (in-ūi)2005年7月31揣着1粒海王星外星體2003 UB313,並明王星閣較 (koh-khah)大粒。

2015年,NASA太空船 (thài-khong-chûn)New Horizons (óa) (kīn)明王星, (hip) (liáu)有史 (iú-sú)以來 (í-lâi) (pún) (chheⁿ) (siāng)清楚 (chheng-chhó)相片 (siòng-phìⁿ) ()chhiá發現明王星的直徑 (ti̍t-kèng) ()原來 (goân-lâi) (só͘)推測 (thui-chhek)閣較 (khoah)80公里 (kong-lí)[3]

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. JPL/NASA (2015-04-22). "What is a Dwarf Planet?". Jet Propulsion Laboratory. 2022-01-19 khòaⁿ--ê. 
  2. John Lewis, pian. (2004). Physics and chemistry of the solar system (2 pán.). Elsevier. p. 64. 
  3. Pluto: What have we learnedsofar?. BBC. 2015-07-15.

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

太陽系
Eight Planets.png
: 日頭
惑星: 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星
矮惑星: Ceres | 明王星 | Haumea | Makemake | Eris
小物體: 小惑星 | 海王星外星體 | 長尾青
衛星: 月娘 | 火星的 | 木星的 | 土星的 | 天王星的 | 海王星的
陳: 小惑星帶 | Kuiper帶 | 散亂圓盤 | Oort雲
請參考天文物體太陽系星體列單,照半徑排猶是照質量