Methane

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Methane
Stereo, skeletal formula of methane with some measurements added
Ball and stick model of methane
Spacefill model of methane
號名
優先的IUPAC號名
Methane[1]
系統得IUPAC號名
Carbane (never recommended[1])
其他號名
 • Marsh gas
 • Natural gas
 • Carbon tetrahydride
 • Hydrogen carbide
識別號
3D model (JSmol)
3DMet B01453
1718732
ChEBI
ChEMBL
ChemSpider
EC Number 200-812-7
59
KEGG
MeSH Methane
RTECS number PA1490000
UNII
UN number 1971
性質
CH4
Mole質量 16.04 g͘mol−1
外貌 Colorless gas
氣味 Odorless
密度
熔點 −182.456 °C (−296.421 °F; 90.694 K)[3]
沸點 −161.5 °C (−258.7 °F; 111.6 K)[3]
22.7Pang-bô͘:Nbspmg͘L−1[4]
溶解度 Soluble inethanoldiethyl etherbenzenetoluenemethanolacetone and insoluble in water
log P 1.09
14Pang-bô͘:Nbspnmol͘巴−1͘kg−1
Conjugate acid Methanium
Conjugate base Methyl anion
磁化率 (&之;)
−17.4×10−6Pang-bô͘:Nbspcm3͘mol−1[5]
構造
Td
Tetrahedron
0Pang-bô͘:NbspD
熱化學[6]
35.7Pang-bô͘:NbspJ͘(K͘mol)−1
186.3Pang-bô͘:NbspJ͘(K͘mol)−1
−74.6Pang-bô͘:NbspkJ͘mol−1
−891Pang-bô͘:NbspkJ͘mol−1
危險[7]
GHS pictograms GHS02: Flammable
GHS signal word DANGER
H220
P210
NFPA 704
引火點 −188 °C (−306.4 °F; 85.1 K)
537 °C (999 °F; 810 K)
Explosive limits 4.4–17%
關連化合物
Related alkanes
除了特別指出,資料是根據物質的標準狀態 (佇25 °C [77 °F ], 100 kPa).
☒N 查政 (☑Y☒N 是啥 ?)
Infobox 參照

Methane () (siōng)間單的 (kan-tan-ê)一款 (chi̍t-khóaⁿ)Alkane伊的 (i-ê)化學式 (hòa-ha̍k-sek)寫做 (siá-chòe)CH4。 1 (ê)methane是1个carbon經由 (keng-iû)4个sp3 混成 (hūn-sêng)軌道 (kúi-tō) (lâi) (hām)4个hydrogen (só͘)組成 (chó͘-sêng) (ê)化合物 (hoà-ha̍p-bu̍t)。 Methane是天然氣 (thian-jiân-khì)主要 (chú-iàu)成分 (sêng-hun)因為 (In-ūi)methane (ū)相對 (siong-tùi) (kah)koâiⁿ的產量 (sán-liōng)所以 (só͘-í) (i)一个 (chi̍t-ê) (chin)熱門的 (jia̍t-mn̂g-ê)燃料 (jiân-liāu); 不過 (put-kò)收集 (siu-chi̍p)methane (ē) (khì)拄著 (tú-tio̍h)技術的 (kī-su̍t-ê)挑戰 (thiau-chiàn),因為methane ()標準 (phiau-chún)狀況 (chōng-hóng)之下 (chi-hā)氣體 (khì-thé)

註解 (Tsù-kái)[edit]

 1. 1.0 1.1 "Front Matter". Nomenclature of Organic Chemistry : IUPAC Recommendations and Preferred Names 2013 (Blue Book). Cambridge: The Royal Society of Chemistry. 2014. pp. 3–4. doi:10.1039/9781849733069-FP001. ISBN 978-0-85404-182-4. Methane is a retained name (see P-12.3) that is preferred都the systematic name ‘carbane’, a name never recommended to replace methane, but used to derive the names ‘carbene’ and ‘carbyne’ for the radicals H2C2• and HC3•, respectively. 
 2. "Gas Encyclopedia". goân-loē-iông tī December 26, 2018 hőng khó͘-pih. November 7, 2013 khòaⁿ--ê. 
 3. 3.0 3.1 3.2 Haynes, p。 3.344
 4. Haynes, p. 5.156
 5. Haynes, p. 3.578
 6. Haynes, pp. 5.26, 5.67
 7. "Safety Datasheet, Material Name: Methane" (PDF). USA: Metheson Tri-Gas Incorporated. December 4, 2009. goân-loē-iông (PDF) tī June 4, 2012 hőng khó͘-pih. December 4, 2011 khòaⁿ--ê. 
 8. NOAA Office of Response and Restoration, US GOV. "METHANE". noaa.gov. goân-loē-iông tī January 9, 2019 hőng khó͘-pih. March 20, 2015 khòaⁿ--ê. 

參考 (Tsham-khó) (bûn)hèn[edit]

外部 (Guā-pōo)lên-ket[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Methane

Wiktionary-logo.svg
Wiktionary
methane 這个詞.