New Caledonia

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
New Caledonia
Nouvelle-Calédonie
Flag of FLNKS.svg Coats of arms of None.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
New Caledonia 的所在
New Caledonia 的所在。
首府 Nouméa

New Caledonia (ia̍h) (kiò)Nouvelle-Calédonie (法語 (Hoat-gí): Territoire des Nouvelle-Calédonie et Dependances),法國 (Hoat-kok)踮佇 (tiàm-tī)西 (se)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)珊瑚海 (San-ô͘-hái) (ê)1 ()海外 (hái-gōa)領土 (léng-thó͘)行政上 (hêng-chèng-siōng)定位 (tēng-ūi) (chò)1 (ê)collectivité (sui)generis隔壁 (Keh-piah) (ū)Vanuatu澳洲 (Ò-chiu)2 (kok)

1998 () (bat)舉辦 (kí-pān)獨立 (to̍k-li̍p)公投 (kong-tâu) () (kòe)目前 (Bo̍k-chiân)按算 (àn-sǹg)2014年 (têng) (pān)1 (pái)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

New Caledonia-CIA WFB Map.png