New Caledonia

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
New Caledonia
Nouvelle-Calédonie
New Caledonia 的旗仔
法國國旗
New Caledonia 的官方印仔
New Caledonia旗仔
New Caledonia 的標誌
徽章
朱據
Terre de parole, terre de partage
"衛語的土地,分享的土地"
頌歌: Soyons unis, devenons frères
"讓咱聯合,讓咱做兄弟"
New Caledonia on the globe (small islands magnified) (Polynesia centered).svg
主權國家 法國
首府
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Nouméa
官方語言 法語
承認 的地方語言 Nengone語Paicî語Ajië語Drehu語佮其他35種在地語言
政府 權限委讓議會制依賴地
• 法國總統
Emmanuel Macron
• 政府主席
Louis Mapou
• 議會議長
Roch Wamytan
• 高等辦務觀
Patrice Faure
立法機構 議會
法國各會
• 元老院
2
• 國民議會
2
面積
• Lóng-chóng
18,576 km2 (7,172 sq mi)
• 水域 (%)
1.6
人口
• 2019 年 普查
271,407 (地 184 名)
• 密度
14.5/km2 (37.6/sq mi) (地 200 名)
GDP (盟義) 2019 年 股價
• 攏總
$9.44 cha̍p-ek
• 平均
$34,780
貨幣 CFP franc (XPF)
時區 UTC+11:00
開車方向
電話區號 +687
ISO 3166代號 NC
上等domain .nc

New Caledonia (ia̍h) (kiò)Nouvelle-Calédonie法國 (Hoat-kok)踮佇 (tiàm-tī)西 (se)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)珊瑚海 (San-ô͘-hái) (ê)1 ()海外 (hái-gōa)領土 (léng-thó͘)行政上 (hêng-chèng-siōng)定位 (tēng-ūi) (chò)1 (ê)collectivité (sui)generis隔壁 (Keh-piah) (ū)Vanuatu澳洲 (Ò-chiu)2 (kok)

1998 () (bat)舉辦 (kí-pān)獨立 (to̍k-li̍p)公投 (kong-tâu) () (kòe)目前 (Bo̍k-chiân)按算 (àn-sǹg)2014年 (têng) (pān)1 (pái)