New Zealand

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
New Zealand
New Zealand
Aotearoa
New Zealand 旗仔
國旗
New Zealand 國徽
國徽
國歌: God Defend New Zealand
Aotearoa
"上帝首予New Zealand"
NZL orthographic NaturalEarth.svg
地位 New Zealand王國構成國
首都 Wellington
上大 siâⁿ-chhī Auckland
官方語言 英語Māori語New Zealand手語
政府 單一制議會制君主立憲
• 國王
Elizabeth 2世
• 總督
Cindy Kiro
• 總理
Jacinda Ardern
立法機構 國會
面積
• Lóng-chóng
268,021 km2 (103,483 sq mi) (地 75 名)
• 水域 (%)
1.6
人口
• 2021 年估計
Neutral increase5,135,050 (地 121 名)
• 2018 年 普查
4,699,755
• 密度
19.1/km2 (49.5/sq mi) (地 167 名)
GDP (PPP) 2021 年 股價
• 攏總
Increase $226.566 cha̍p-ek (地 64 名)
• 平均
Increase $44,226 (地 42 名)
GDP (盟義) 2021 年 股價
• 攏總
Increase $243.332 cha̍p-ek (地 50 名)
• 平均
Increase $47,499 (地 22 名)
Gini (2019 年) Negative increase 33.9
HDI (2019 年) Increase 0.931
真高 ͘ 地 14 名
貨幣 New Zealand dollar ($) (NZD)
時區 UTC+12 (NZST)
• 夏時間 (DST)
UTC+13 (NZDT)
時間格式 dd/mm/yyyy
開車方向
電話區號 +64
ISO 3166代號 NZ
上等domain .nz

New Zealand (英語 (Eng-gí)ho͘-im: /njuːˈziːlənd/ "Niu Jí-len-toh"),Māori ()號名 (hō-miâ)Aotearoa () (thang)翻譯 (hoan-e̍k) (chò) (Sin)西蘭 (Se-lân) (新西蘭), (Liú)西蘭 (紐西蘭), (ia̍h) (Niú)西蘭 ()大洋洲 (Tāi-iûⁿ-chiu) (ê)國家 (kok-ka)

號名[edit]

荷蘭 (Hô-lân)探險者 (thàm-hiám-chiá)Abel Tasman ()1642 () () () (pún)所在 (só͘-chāi) ()Staten Landt原來 (goân-lâi)掠叫 (lia̍h-kiò) (chia) (Lâm)美洲 (Bí-chiu)男朋 (lâm-pêng) (bóe).[1] 1645年,荷蘭的地圖書 (tē-tô͘-su) (kái) (miâ)Nova Zeelandia (" (Sin)日蘭遮 (Ji̍t-lân-jia)"), (che) (tùi)荷蘭的省份 (séng-hūn)Zeeland號來的 (hō--lâi-ê).[2][3] 短尾 (Té-bóe)英國 (Eng-kok)的探險者James Cook (koh)共號名英語化 (Eng-gí-hòa) (pìⁿ)New Zealand.[4]

New Zealand這个 (chit-ê)英語名 (Eng-gí-miâ)均勢 (kin-sè) (khah)流行 (liû-hêng)音譯語 (im-e̍k-gí) (chi̍t) (khoán)是紐西蘭 (紐西蘭),總是 (chóng-sī) ()台灣話 (Tâi-oân-ōe)一般 (it-poaⁿ) (kóng)兩西蘭。嘛有的 (ū-ê)翻譯 (ū) (chiàu)New意思 (ì-sù),變做新西蘭 (新 *)。其他 (Kî-tha)東洋 (Tang-iûⁿ) (sek)的音譯語閣有 (Giû)西蘭 (牛西蘭),新設蘭杜 (Siat-lân-tō͘) (新設蘭杜),新西蘭土 (Se-lân-thó͘),新地伊蘭土 (Tī-i-lân-thó͘) (新地伊蘭土),新則蘭土 (Chek-lân-thó͘) (新則蘭土),新則蘭地 (Chek-lân-tē) (新則蘭地) (téng)款。

有一款Maori式的號名是Aotearoa。總是Maori (lâng)歐洲人 (Au-chiu-lâng) (kòe) (hia)進前 (chìn-chêng)是m̄是有 (ēng) (chit) ()表示 (piáu-sī)規个 (kui-ê)今仔日 (kin-á-ji̍t)的New Zealand,是 (iáu) () (kài)清早 (chheng-chó)代誌 (tāi-chì)。較原始 (goân-sú)的意思,Aotearoa指名 (chí-miâ)New Zealand的北島 (Pak-tó).[5] Maori ()抑有 (pa̍t)稱呼 (chheng-ho͘)New Zealand主要 (chú-iàu)島嶼 (tó-sū)的名,包括 (pau-koat)號北島是Te Ika-a-Māui (chheng)南島 (Lâm-tó)Te WaipounamuTe Waka o AorakiNew Zealand地理學 (Tē-lí-ha̍k)李事會 (Lí-sū-hōe) ( New Zealand Geographic Board) 佇2009年的時,發見 (hoat-kiàn)國家毋捌 (m̄-bat) (tēng)觀風 (koan-hong)的南/北島號名, (sòa)佇2013年的時正式 (chèng-sek) (siat)北島號英語North Island (kap)Maori語Te Ika-a-Māui,南島號South IslandTe Waipounamu.[6]

註解 (Chù-kái)[edit]

參照 (Chham-chiàu)[edit]

書誌 (Su-chì)[edit]

  • Hay, Jennifer; Maclagan, Margaret; Gordon, Elizabeth (2008). Dialects of English: New Zealand English. Edinburgh University Press. ISBN 978-0-7486-2529-1. 

注跤 (Chù-kha)[edit]

  1. Wilson, John (March 2009). "European discovery of New Zealand – Tasman's achievement". Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand. 24 January 2011 khòaⁿ--ê. 
  2. Wilson, John (September 2007). "Tasman's achievement". Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand. 16 February 2008 khòaⁿ--ê. 
  3. Mackay, Duncan (1986). "The Search For The Southern Land". Chū Fraser, B. The New Zealand Book Of Events. Auckland: Reed Methuen. pp. 52–54. 
  4. McKinnon, Malcolm (November 2009). "Place names – Naming the country and the main islands". Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand. 24 January 2011 khòaⁿ--ê. 
  5. Hay, Maclagan & Gordon 2008, p. 72.
  6. Williamson, Maurice (10 October 2013). "Names of NZ's two main islands formalised" (Press release). New Zealand Government. 1 May 2017 khòaⁿ--ê. 

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]