Pak Bí-chiu

From Lohankhapedia
(Redirected from North America)
Jump to navigation Jump to search
北美洲
Location North America.svg
Area 24,709,000 km2 (9,540,000 sq mi) (3rd)
Population 592,296,233 (2021; 4th)
Population density 25.7/km2 (66.4/sq mi) (2021)[lower-alpha 1]
GDP (PPP) $30.61 trillion (2022 est.; 2nd)[1]
GDP (nominal) $29.01 trillion (2022 est.; 2nd)[2]
GDP per capita $57,410 (2022 est.; 2nd)[c][3]
Religions
Demonym North American
Countries 23 sovereign states
Dependencies 23 non-sovereign territories
Languages EnglishSpanishFrenchDutchDanishindigenous languages, and many others
Time zones UTC−10:00 (to) UTC±00:00
Largest cities List of urban areas:[5]
UN M49 code 003 – North America
019Americas
001World
Map of populous North America showing physical, political and population characteristics as per 2018

(Pak)美洲 (Bí-chiu) (簡稱 (kán-chheng)Pak-bí) 大陸 (tāi-lio̍k) ()太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ),北大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)中間 (tiong-kan)北方 (Pak-hong) (ū)北極洋 (Pak-ke̍k-iûⁿ)南方 (lâm-hong)Caribe (hái)Panamá地峽 (Tē-kiap)相接 (sio-chiap) (Lâm),北美洲。北美洲 ()會使 (ē-sái) (kóng) ()美洲大陸 (ê)1部分 (pō͘-hūn) (Tiong)美洲一般 (it-poaⁿ)認為 (jīn-ûi)是北美洲的 (siāng)南爿 (lâm-pêng)地帶 (tē-tài)

面積 (Bīn-chek) (pâi) ()3 (ūi) (24,230,000 km2); 人口 (jîn-kháu)佇2001 ()排第4位。

Anglo美洲 (chí)美國 (Bí-kok)Canada等等 (téng-téng)的美洲英語 (Eng-gí)國家 (kok-ka)

政治 (Chèng-tī)單位 (tan-ūi)[edit]

大陸主體 (chú-thé)[edit]

中美洲[edit]

海島 (Hái-tó)[edit]

北美洲東南方 (tang-lâm-hong)一寡仔 (chi̍t-kóa-á)島嶼 (tó-sū)號做 (hō-chò)Caribe地區 (Tē-khu)西 (Se)印度 (Ìn-tō͘) (a̍h)Antilles:

佇大西洋毋過 (m̄-koh)予人當做 (tòng-chò)北美洲的1部分:

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]

註釋 (Tsù-sik)[edit]

  1. This North American density figure is based on a total land area of 23,090,542 km2 only, considerably less than the total combined land and water area of 24,709,000 km2.

註解 (Tsù-kái)[edit]

  1. "GDP PPP, current prices". International Monetary Fund. 2021. goân-loē-iông tī 22 January 2021 hőng khó͘-pih. 16 January 2022 khòaⁿ--ê. 
  2. "GDP Nominal, current prices". International Monetary Fund. 2021. goân-loē-iông tī 25 February 2017 hőng khó͘-pih. 16 January 2022 khòaⁿ--ê. 
  3. "Nominal GDP per capita". International Monetary Fund. 2021. goân-loē-iông tī 11 January 2020 hőng khó͘-pih. 16 January 2022 khòaⁿ--ê. 
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 "Religious Composition by Country, 2010-2050". www.pewforum.org. goân-loē-iông tī 21 December 2019 hőng khó͘-pih. 2022-02-17 khòaⁿ--ê. 
  5. "Demographia.com" (PDF). goân-loē-iông (PDF) tī 14 August 2011 hőng khó͘-pih. 13 August 2015 khòaⁿ--ê. 

外部 (Guā-pōo)lên-ket[edit]