O͘-sek

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
(Ū)一个 (chi̍t-ê)中國 (Tiong-kok)思想家 (su-sióng-ka)號做 (hō-chòe) " (Ô͘) (Sek)".
烏色
 
Philip the good.jpgGisele Bündchen at the Fashion Rio Inverno 2006.jpg01 Schwarzbär.jpg
Queen Victoria after Heinrich von Angeli.jpgNGC 406 Hubble WikiSky.jpgPercy Bysshe Shelley by Alfred Clint.jpg
Supreme Court US 2009.jpg
About these coordinates     色水座標
Hex三合 #000000
sRGBB  (rgb) (0, 0, 0)
CMYKH   (cmyk) (0, 0, 0, 100 †)
HSV       (hsv) (-°, -%, 0%)
B: 基準化做 [0–255] (byte)
H: 基準化做 [0–100] (一百)

烏色 (O͘-sek) (烏色; black),簡略 (kán-lio̍k) (kóng) () (烏), ()上蓋 (siāng-kài) (chhim) (ê) (sek),是 ()可見 (khó-kiàn) (kng)抑是 (ia̍h-sī)可見光 ()完全 (oân-choân)吸收 (khip-siu)結果 (kiat-kó)。烏色是 (chi̍t) (chióng)色相 (sek-siòng)色彩 (sek-chhái) (chhiūⁿ)白色 (pe̍h-sek) (ia̍h)殕式 (phú-sek) ()是.[1] ()一般 (it-poaⁿ)提來 (the̍h-lâi)代表 (tāi-piáu) (kap)譬喻 (phì-jū)烏暗 (o͘-àm) (ah) (pe̍h)代表光明 (kong-bêng).[2]

墨水 (ba̍k-chúi)印刷 (ìn-soat) (chheh)新聞紙 (sin-bûn-chóa)文件 (bûn-kiāⁿ) (siāng) (chia̍p) (ēng)的色彩,因為 (in-ūi)烏墨水 () (chóa) (téng)對比 (tùi-pí)明顯 (bêng-hián)讀起來 (tha̍k--khí-lâi) (khah)輕鬆 (khin-sang)仝款 (Kāng-khoán)原因 (goân-in),烏色的 () (phòe)白色的螢幕 (êng-bō͘)背景 (pōe-kéng)電腦 (tiān-náu)上捷使用 (sú-iōng)顯示 (hián-sī)方色 (hong-sek).[3]彩色 (chhái-sek)印刷方面 (hong-bīn),烏色 (ē)搭配 (tah-phòe)淺青 (khín-chheⁿ) (cyan),黃色 (n̂g-sek)粉紅 (hún-âng) (magenta) (lâi)表達 (piáu-ta̍t) (chhut)深色 (chhim-sek)的色彩。

烏色佮白色定定 (tiāⁿ-tiāⁿ)提來描述 (biâu-su̍t)對立 (tùi-li̍p); 特別 (te̍k-pia̍t)真相 (chin-siòng)無知 (bû-ti)善良 (siān-liông)惡質 (ok-chit)烏暗時代 (Sî-tāi)啟蒙 (Khé-bông)時代。烏色佇中世紀 (Tiong-sè-kí) ()莊嚴 (chong-giâm)環威 (khoân-ui)的代表,所以 (só͘-í) (káu) (taⁿ)法官 (hoat-koaⁿ)原在 (goân-chāi)穿 (chhēng) (saⁿ).[2]

烏色是新石器 (sin-chio̍h-khì)時代提來 (ōe)物件 (mi̍h-kiāⁿ) (thâu) (ê)色彩 (chi)it。佇14世紀 (sè-kí)歐洲 (Au-chiu),烏色的複裝 (hok-chong)大量 (tōa-liōng)貴族 (kùi-cho̍k)牧師 (bo̍k-su),法官佮政府 (chèng-hú)官方 (koaⁿ-hong)。 19世紀,烏色的三成做 (chiâⁿ-chò)浪漫主義 (lōng-bān-chú-gī)詩人 (si-jîn)生女人 (seng-lí-lâng)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (ài)穿的三; 20世紀成做非常 (hui-siông)流行 (liû-hêng)福棕 (hok-chong)色彩.[2]

羅馬 (Lô-má)帝國 (Tè-kok),烏是悲傷 (pi-siong)的色彩; 佇煞落來 (soah--lo̍h-lâi)幾若 (kúi-nā)的世紀,烏色 (hām)死亡 (sí-bông)邪惡 (siâ-ok)尪姨 (ang-î)魔術 (mô͘-su̍t)有關 (ū-koan)根據 (Kin-kì) (hāng) (Pak)美洲 (Bí-chiu)佮歐洲的調查 (tiâu-cha)發現 (hoat-hiān),烏色上捷 (chham)悲傷,結束 (kiat-sok)神祕 (sîn-pì),魔術,力量 (le̍k-liōng)暴力 (pō-le̍k),惡質佮幼秀 (iù-siù)牽連 (khan-liân)做廢 (chò-hòe).[4]

歷史 (Le̍k-sú)藝術 (gē-su̍t)[edit]

始前 (Sú-chêng)時代[edit]

烏色是頭一个提來 (chò)藝術創作 (chhòng-chok)的色彩之it。

古早 (Kó͘-chá)時代[edit]

烏色佇 (Kó͘)埃及 (Ai-ki̍p)正面 (chiàⁿ-bīn)含意 (hâm-ì)

後古典 (Āu-kó͘-tián)時代[edit]

現代 (Hiān-tāi)[edit]

科學 (Kho-ha̍k)[edit]

物理學 (Bu̍t-lí-ha̍k)[edit]

化學 (Hòa-ha̍k)[edit]

天文學 (Thian-bûn-ha̍k)[edit]

生物學 (Seng-bu̍t-ha̍k)[edit]

文化 (Bûn-hòa)[edit]

政治運動 (ūn-tōng)[edit]

旗仔 (Kî-á)[edit]

軍事 (Kun-sū)[edit]

信仰 (Sìn-gióng)[edit]

體育 (Thé-io̍k)[edit]

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. "Definition of achromatic". Free Dictionary. August 30, 2015 khòaⁿ--ê. 
  2. 2.0 2.1 2.2 Heller 2009, pp. 105–26.
  3. Heller, Eva,Psychologie de (la)couleur – effets et symboliques (2009), p。 126
  4. Eva Heller (2000), Psychologie de拉couleur – effets et symboliques, pp. 105–27.
  5. Wald 1984, pp. 299–300
  6. Schutz, Bernard F。 (2003). Gravity from the ground up. Cambridge University Press. p. 110. ISBN 0-521-45506-5. 
  7. Davies, P。 C。 W。 (1978). "Thermodynamics of Black Holes" (PDF). Reports on Progress in Physics. 41 (8): 1313–55. Bibcode:1978RPPh...41.1313D. doi:10.1088/0034-4885/41/8/004. goân-loē-iông (PDF) tī May 10, 2013 hőng khó͘-pih.  Unknown parameter |df= ignored (help)