Obuti Keizô

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Obuti Keizô

Obuti Keizô (日本語: 小渕 恵三1937年 6月25日 – 2000年 5月14日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1998 () (kàu)2000年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)