Pak-Holland Séng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Provincie Noord-Holland
北Holland省
Flag of the Netherlands.svg 荷蘭
Flag of North Holland.svg Noord-Holland 的省徽
省旗 省徽
Noord-Holland ê ūi-tì só͘-chāi
省會 Haarlem
上大都市 Amsterdam
女王專員
宗教 (1999) 公教 (18%)
新教 (8%)
伊斯蘭教 (8%)
面積
• 陸域
• 水域

2,670 km²
1,421 km²
人口 (2006)
• 總人口
密度

2,606,584
976/km²
省歌 益houd van het groen怹je wei
ISO NL-NH
網站 www.noord-holland.nl

(Pak)Holland (Séng) (荷蘭文 (Hô-lân-bûn): Provincie Noord-Holland) ()荷蘭 (Hô-lân)西北部 (sai-pak-pō͘) (ê)省份 (séng-hūn); 省會 (séng-hōe) (siat) ()Haarlem (Choân)人口 (jîn-kháu)2,606,584 (lâng)