Pak Ku-pí-lō͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
北居比路土耳其共和國
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Flag of the Turkish Republic of Northern Cyprus.svg Coat of arms of the Turkish Republic of Northern Cyprus.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Pak Ku-pí-lō͘ 的所在
Pak Ku-pí-lō͘ 的所在。
首都 北Nicosia

(Pak)居比路 (Ku-pí-lō͘)土耳其 (Thó͘-ní-kî)共和國 (Kiōng-hô-kok) (土耳其語 (Thó͘-ní-kî-gí): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ()歐洲 (Au-chiu) (ê) (chi̍t) (ê)國家 (kok-ka) (I)原來 (goân-lâi)居比路的一部分 (pō͘-hūn), 1983 ()土耳其支持 (chi-chhî)獨立 (to̍k-li̍p)