Pak Mariana Kûn-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
LocationNorthernMarianas.png

(Pak)Mariana群島 (Kûn-tó)Commonwealth (英語 (Eng-gí): Commonwealth of the Northern Mariana Islands) 踮佇 (tiàm-tī)西 (se)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (Chū)1970年代 (nî-tāi) (hām)美國 (Bí-kok)結合 (kiat-ha̍p) (kàu) (taⁿ)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

Northern Mariana Islands-CIA WFB Map.png