Pak Mariana Kûn-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
北Mariana群島自治聯邦區
Commonwealth of the Northern Mariana Islands

Sankattan Siha Na Islas Mariånas

Commonwealth Téél Falúw kka Efáng llól Marianas
北Mariana群島自治聯邦區 的旗仔
旗仔
北Mariana群島自治聯邦區 的官方印仔
印仔
頌歌: Gi Talo Gi Halom Tasi
Satil Matawal Pacifiko
"海的中心"
Northern Mariana Islands on the globe (Southeast Asia centered) (small islands magnified).svg
主權國家 美國
首府
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Saipan
官方語言 英語Chamorro語Caroline語
政府 聯邦總統制共和國權限委讓
• 總統
Joe Biden
• 總督
Ralph Torres
• 副總督
Arnold Palacios
立法機構 自治聯邦議會
• 上院
元老院
• 下院
代議院
美國國會
• 代議員
Gregorio Sablan
面積
• Lóng-chóng
464 km2 (179 sq mi)
人口
• 2022 年估計
55,650 (地 209 名)
• 2020 年 普查
47,329
• 密度
113/km2 (292.7/sq mi) (地 97 名)
GDP (PPP) 2016 年 股價
• 攏總
$1.24 cha̍p-ek
• 平均
$24,500
GDP (盟義) 2019 年 股價
• 攏總
$1,182,000,000
貨幣 美金 (US$) (USD)
時區 UTC+10:00 (ChST)
時間格式 mm/dd/yyyy
開車方向
電話區號 +1-670
ISO 3166代號 MP
上等domain .mp

(Pak)Mariana群島 (Kûn-tó)自治 (Chū-tī)聯邦區 (Liân-pang-khu) (北--群島自由聯邦區,英語: Commonwealth of the Northern Mariana Islands) 踮佇 (tiàm-tī)西 (se)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (Chū)1970年代 (nî-tāi) (hām)美國 (Bí-kok)結合 (kiat-ha̍p) (kàu) (taⁿ)

 United States