Pang-chān:Bo̍k-lio̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Wikipedia ()1 (ê) "恩師公覕佇遐 (in-sai-kong-bih-tī-hia)" (encyclopedia), ()是1 (ê)wiki謝里 (siā-lí) ()會當 (ē-tàng) (sûi)liâu落去 (lo̍h-khì)修改 (siu-kái) (chia)文章 (bûn-chiong)! (Goán)建議 (kiàn-gī) () (iōng)幾秒鐘 (kúi-bió-cheng) (lâi) (khui)1个口座 (kháu-chō)踅站 (se̍h-chām) (ē) (khah)利便 (lī-piān),嘛表示 (piáu-sī) ()支持 (chi-chhî)Hō-ló ()的pek-kho-choân-su!


說明書
Frequently Asked Questions (FAQs)
Nuvola apps kmessedwords.png   頭起先
Gnome-dev-mouse.svg   踅Wikipedia
Nuvola apps ksig.png   寫Wikipedia
Nuvola apps kaddressbook.png   來源佮列表
Nuvola apps kmplot.svg   追蹤變化
Gnome-dev-camera.svg   Tô͘ kap聲音檔案
Nuvola apps agent.svg   政策佮原則
Noia 64 apps help index.png   問文題
Nuvola apps remote.png   陪綴
Nuvola apps kuser.svg   Wikipedia謝里
Nuvola apps keditbookmarks.png   口座設定佮維護
Wikipedia-logo-v2.svg   Wikipedia有的無的
Icon tools.png   技術資料
See also theDirectory of departments