Paraguay

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Paraguay共和國
República del Paraguay
Tetã Paraguái
Paraguay 旗仔
國旗
Paraguay 國徽
國徽
書句: Paz y justicia
"和平佮公眾"
國歌: Himno Nacional Paraguayo
"Paraguay國歌"
PRY orthographic.svg
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Asunción
官方語言 西班牙語Guarani語
政府 單一制總統制共和國
• 總統
Mario Abdo Benítez
• 副總統
Hugo Velázquez
立法機構 共和國議會
• 上院
元老院
• 下院
代議院
面積
• Lóng-chóng
406,796 km2 (157,065 sq mi) (地 60 名)
• 水域 (%)
2.6
人口
• 2021 年估計
7,359,000 (地 140 名)
• 密度
18.00/km2 (46.6/sq mi) (地 210 名)
GDP (PPP) 2020 年 股價
• 攏總
$101.075 cha̍p-ek (地 90 名)
• 平均
$15,030 (地 96 名)
GDP (盟義) 2020 年 股價
• 攏總
$44.557 cha̍p-ek (地 94 名)
• 平均
$6,230 (地 94 名)
Gini (2018 年) 46.2
HDI (2019 年) Increase 0.728
 ͘ 地 103 名
時區 UTC-4 (PYT)
• 夏時間 (DST)
UTC-3 (PYST)
時間格式 dd/mm/yyyy
開車方向
電話區號 +595
ISO 3166代號 PY
上等domain .py

Paraguay共和國 (Kiōng-hô-kok) () (Lâm)美洲 (Bí-chiu)東北 (Tang-pak) (ū)巴西 (Pa-se),南有Argentina西北 (sai-pak)Bolivia ()海岸 (hái-hōaⁿ)

Paraguay意思 (ì-sù) () " () (chit)pêng",源頭 (goân-thâu)Guarani ()