Pe̍k-ní-gī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
白耳義王國
Koninkrijk België
Royaume de Belgique
Königreich Belgien
白耳義 旗仔
國旗
白耳義 國徽
國徽
書句: Eendracht maakt macht
L'union fait拉force
Einigkeit macht stark
"團結就是力量"
國歌: La Brabançonne
"Brabant人"
EU-Belgium.svg
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Brussels
官方語言 荷蘭語法語德語
政府 聯邦議會制君主立憲
• 國王
Filip
• 首相
Alexander De Croo
立法機構 聯邦議會
• 上院
元老院
• 下院
代議院
面積
• Lóng-chóng
30,689 km2 (11,849 sq mi) (地 136 名)
• 水域 (%)
0.71
人口
• 2020 年估計
Neutral increase11,492,641 (地 82 名)
• 密度
376/km2 (973.8/sq mi) (地 22 名)
GDP (PPP) 2020 年 股價
• 攏總
$575.808 cha̍p-ek (地 36 名)
• 平均
$50,114 (地 18 名)
GDP (盟義) 2020 年 股價
• 攏總
$503.416 cha̍p-ek (地 26 名)
• 平均
$43,814 (地 16 名)
Gini (2020 年) Positive decrease 25.4
HDI (2019 年) Increase 0.919
真高 ͘ 地 17 名
貨幣 Euro (€) (EUR)
時區 UTC+1 (CET)
• 夏時間 (DST)
UTC+2 (CEST)
開車方向
電話區號 +32
ISO 3166代號
上等domain .be

白耳義 (Pe̍k-ní-gī)王國 (Ông-kok) (白耳義王國), () (thang) (kiò) (chò)比利時 (Pí-lī-sî) (比利時) 抑是 (ia̍h-sī)大比國 (Tāi-pí-kok) (大比國)[1] (荷蘭語 (Hô-lân-gí): België法語 (Hoat-gí): Belgique德語 (Tek-gí): Belgien) ()西 (sai)歐洲 (Au-chiu) (ê)1 (ê)國家 (kok-ka)邊仔 (piⁿ--á) (ū)荷蘭 (Hô-lân)德國 (Tek-kok)Luxembourg法國 (Hoat-kok) (kap)北海 (Pak-hái)。白耳義是文化 (bûn-hòa)交界 (kau-kài): 北爿 (pak-pêng) (kóng)德語系 (Tek-gú-hē)Vlaams () (lâng); 南爿 (lâm-pêng)有講Latin語系 (gú-hē)法語 (Hoat-gú)Wallonie人。白耳義的歷史 (le̍k-sú)憲法 (hiàn-hoat),佮政治 (chèng-tī)組織 (cho͘-chit)反射 (hoán-siā)織的 (chit-ê)秩別 (tia̍t-pia̍t)狀況 (chōng-hóng)

白耳義首府 (siú-hú) ()Brussel (I)是1个有憲法的王國歐洲聯盟 (Liân-bêng)會員 (hōe-ôan)國家,嘛有 (iōng)euro

注跤 (Chù-kha)[edit]

  1. 台日 (Tâi-ji̍t)大辭典 (Tāi-sû-tián)散等 (Soáⁿ-téng) (pán): 白耳義國 (Pe̍k-ní-gī-kok), 比利時, 大比國