Pe̍k-ní-gī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Pe̍k-ní-gī
Koninkrijk België(荷蘭語)
Royaume de Belgique(法語)
Königreich Belgien(德語)
Flag of Belgium.svg Great coat of arms of Belgium.svg
國旗 文章
書句: "Eendracht maakt macht"(荷蘭語)
"L'union fait拉force"(法語)
"Einigkeit macht stark"(德語)
國歌: "Brabançonne"(instrumental version)
自然地理
(實際控制地區)
Pe̍k-ní-gī 的所在
Pe̍k-ní-gī 的所在。
首都 Brusselsb
上大城市 capital
面積
  • 國土面積: 30,528 km² 排世界第140th 名
時區 UTC+1

(夏令時: UTC+2)

人民生活
官方語言 DutchFrenchGerman
人口
  • 總人口: 11,250,585[1] 1 January 2016 年 普查,排世界第 75th 名
  • 人口密度: 363.6 人/km2 1 January 2016 年 ,排世界第 23rd 名
族群 seeDemographics
人民號名 Belgian
政治文化
政治制度 Federal parliamentary
constitutional monarchy[2]
領導人
經濟實力
貨幣單位 Euro () (EUR)
Gini係數 26.3(2011 年)
GDP (PPP) $494.620 billion[3] (2015 年)
GDP (名義上的) $458.651 billion[3] (2015 年)
平均GDP (PPP) $43,629[3] (2015 年)
平均GDP (名義上的) $40,456[3] (2015 年)
HDI 0.890 (2014 年)
國家資料
網域名稱縮寫 .bec
國際電話區號 32

白耳義國 (Pe̍k-ní-gī-kok) (白耳義國), () (thang) (kiò) (chò)比利時 (Pí-lī-sî) (比利時) 抑是 (ia̍h-sī)大比國 (Tāi-pí-kok) (大比國)[4] (荷蘭語 (O-lân-gú): België法語 (Hoat-gú): Belgique德語 (Tek-gú): Belgien) ()西 (sai)歐洲 (Au-chiu) (ê)1 (ê)國家 (kok-ka)邊仔 (piⁿ--á) (ū)荷蘭 (O-lân)德國 (Tek-kok)Luxembourg法國 (Hoat-kok) (kap)北海 (Pak-hái)白耳義 (Pe̍k-ní-gī)文化 (bûn-hòa)交界 (kau-kài): 北爿 (pak-pêng) (kóng)德語系 (Tek-gú-hē)Vlaams () (lâng); 南爿 (lâm-pêng)有講Latin語系 (gú-hē)法語Wallonie人。白耳義的歷史 (le̍k-sú)憲法 (hiàn-hoat),佮政治 (chèng-tī)組織 (cho͘-chit)反射 (hoán-siā)織的 (chit-ê)秩別 (tia̍t-pia̍t)狀況 (chōng-hóng)

白耳義是1个有憲法的王國 (ông-kok); (i)頭人 (thâu-lâng)查埔 (Cha-po͘) (Ông)Filip; 首相 (siú-siòng) (𤆬頭 (chhoā-thâu)部長 (pō͘-tiúⁿ)) 是Charles Michel (2014 ())。

白耳義的首府 (siú-hú)Brussel

白耳義是歐洲聯盟 (Liân-bêng)會員 (hōe-ôan)國家,嘛有 (iōng)euro

注跤 (Chù-kha)[edit]

  1. "Bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2016/Chiffres de拉population par province et par commune, a la date du 1er Janvier 2016" (PDF). Statistics BelgiumFederal Public Service Economy. 24 January 2016. 24 March 2016 khòaⁿ--ê. 
  2. "Government type: Belgium". The World Factbook. CIA. 19 December 2011 khòaⁿ--ê. 
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 "Belgium". International Monetary Fund. October 2015 khòaⁿ--ê. 
  4. 台日 (Tâi-ji̍t)大辭典 (Tāi-sû-tián)散等 (Soáⁿ-téng) (pán): 白耳義國, 比利時, 大比國