Phû-tô-gâ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
葡萄牙共和國
República Portuguesa
Flag of Portugal.svg Coat of arms of Portugal.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Phû-tô-gâ 的所在
Phû-tô-gâ 的所在。
首都 Lisboa
面積
  • 國土面積: 92,212 km² 排世界第111 名
人民生活
人口
  • 總人口: 10,562,178 人 2011 年 普查
  • 人口密度: 115 人/km2 2011 年 ,排世界第 97 名
政治文化
領導人

葡萄牙 (Phû-tô-gâ)共和國 (Kiōng-hô-kok), (葡萄牙共和國,葡萄牙語 (Phû-tô-gâ-gí): República Portuguesa) ()歐洲 (Au-chiu)Iberia半島 (Poàn-tó) (téng) (ê) (chi̍t) (ê)國家 (kok-ka)。葡萄牙的西部 (sai-pō͘) (kap)南部 (lâm-pō͘) (óa)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)北部 (pak-pō͘)東部 (tang-pō͘) (hām)西班牙 (Se-pan-gâ)相接 (sio-chiap)首都 (Siú-to͘)Lisboa西爿 (sai-pêng)Roca海鼻 (Hái-phīⁿ)是歐洲大陸 (Tāi-lio̍k) (siōng)西爿。除了 (Tû-liáu) ()歐洲大陸的本土 (pún-thó͘)以外 (í-gōa),大西洋的Açores群島 (Kûn-tó)Madeira群島 ()是葡萄牙的領土 (léng-thó͘)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]