Pitcairn Kûn-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Pitcairn群島
Pitcairn Islands
Pitkern Ailen
Pitcairn群島 的旗仔
旗仔
Pitcairn群島 的官方印仔
徽章
頌歌: God Save the Keng
"上帝保佑國王"
地區上歌: Come Ye Blessed
"來,保佑"
Pitcairn Islands in United Kingdom.svg
主權國家 聯合王國
首府
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Adamstown
官方語言 Pitcairn語英語
政府 權限委讓地方政府依賴地
• 國王
Charles 3世
• 總督
Iona Thomas
• 行政長官
Nicholas Kennedy
• 市長
Charlene Warren-Peu
立法機構 島嶼評議會
面積
• Lóng-chóng
47 km2 (18 sq mi)
• 水域 (%)
0
人口
• 2021 年估計
47
• 密度
1/km2 (2.6/sq mi)
GDP (盟義) 2005 年 股價
• 攏總
NZ$217,000
• 平均
NZ$4,617.02
貨幣 New Zealand dollar (NZ$) (NZD)
Pitcairn群島dollar (PND)
時區 UTC-08:00
時間格式 dd/mm/yyyy
開車方向
電話區號 +64
ISO 3166代號 PN
上等domain .pn

Pitcairn群島 (Kûn-tó) (英語: Pitcairn IslandsPitcairn (): Pitkern),踮佇 (tiàm-tī) (lâm)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (ê)聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)殖民地 (si̍t-bîn-tē)

住民 (Chū-bîn)大部分 (tōa-pō͘-hūn) ()1790 ()走路 (cháu-lō͘) (kàu) (hia)的Bounty ()船員 (chûn-oân) (kap) (in)娶去 (chhōa--khì)Polynesia查某人 (cha-bó͘-lâng)後代 (hiō-tāi)