Podlaskie Séng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Podlaskie省
Województwo podlaskie
—    —
Podlaskie省 Województwo podlaskie 的旗仔
旗仔
Podlaskie省 Województwo podlaskie 的徽記
徽記
Podlaskie省 Województwo podlaskie ê uī-tì
國家  波蘭
首府 Białystok
面積
 - 攏總 20,187 km2
人口
 - 攏總 1,198,690 人
 - 密度 59/km2

Podlaskie (Séng) (波蘭文 (Pho-lân-bûn): Województwo podlaskie) ()波蘭 (Pho-lân)目前 (bo̍k-chêng)16 (ê)省份 (séng-hūn)當中 (tong-tiong) (ê)一个 (chi̍t-ê) (województwo)。伊的 (I-ê)首府 (siú-hú) (siat) ()Białystok

歷史 (Le̍k-sú) (kap)地理 (tē-lí)[edit]

交通 (Kau-thong)[edit]

旅遊 (Lú-iû)[edit]

保護區 (Pó-hō͘-khu)[edit]

經濟 (Keng-chè)[edit]

城市 (Siâⁿ-chhī)[edit]

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]

統治者 (Thóng-tī-chiá)[edit]

相關 (Siong-koan)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Podlaskie Voivodeship

參考 (Chham-khó)[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]